Ordbogsarkiv

Oversigt

25. juli 2018

Retsafgift

Retsafgift En retsafgift er den afgift, der betales for rettens behandling af en sag.  Der betales forskellige retsafgifter alt efter, hvilken type sag der er tale om.   Dødsbobehandling: Boudlæg  = Afgiftsfrit Ægtefælleudlæg  = Afgiftsfrit Uskiftet bo  = Afgiftsfrit Privat skifte  =  DKK 1....»

24. oktober 2023

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes af et afdelingskontor, såkaldt Byret.  De 24 retskredse er: Retten i Hjørring Retten i Aalborg Retten i Randers Retten i Aarhus Retten i Viborg Retten i Holstebro Retten i Herning Retten i Horsens Retten i Kolding Retten i Esbjerg Retten i Sønderborg Retten i Odense Retten i Svendborg Retten i Nykøbing Falster Retten i Næstved Retten i Holbæk Retten i Roskilde Retten i Hillerød Retten i Helsingør Retten i Lyngby Retten i Glostrup Retten på Frederiksberg Københavns Byret Retten på Bornholm   Find din retskreds her...»

13. juli 2018

Separation

Separation En separation har til formål at give ægtefæller tid til at vurdere, om de ønsker at genoptage ægteskabet eller ønsker at blive skilt. En separation har samme retsvirkninger som en skilsmisse - bortset fra man ikke kan indgå nyt ægteskab, når man er separeret....»

19. december 2023

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen blev lanceret i 2022. Skifteportalen skal bruges til at indberette krav og tilgodehavender i dødsboer og i selskaber under tvangsopløsning.  Boets kontaktperson får adgang til boets side på skifteportalen ved boets udlevering....»

12. september 2022

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske beløb og værdier skal skifte ejer. Det drejer sig f.eks. om - Dødsbo, hvor en person er død, - Bodeling, hvor ægtefællers økonomiske forhold skal deles ved separation eller skilsmisse, - Gældssanering,  - Konkurs, hvor en virksomhed går konkurs, - Rekonstruktion, og  - Tvangsopløsning af selskaber....»

18. juli 2018

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige om, at ægteskabet skal ophøre, kan parterne enten vælge separation eller direkte skilsmisse. Hvis man vælger separation, kan man søge om skilsmisse på et hvilket som helst tidspunkt, hvis man er enige om at blive skilt....»

13. juli 2018

Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje Ved oprettelse af en ægtepagt om skilsmissesæreje kan ægtefæller udtages deres respektive formuer i tilfælde af separation eller skilsmisse, mens ægtefællerne deler deres formuer med hinanden ved død....»

24. august 2022

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. Tvangsarven er som udgangspunk 1/4 af arven efter afdøde. Ægtefællens tvangsarv udgør som minimum halvdelen af arvebeholdningen, idet afdødes livsarvinger (børn og børnebørn) deler den resterende halvdel af tvangsarven....»

13. juli 2018

Testamente

Testamente Et testamente er en skriftlig og officiel viljeserklæring om, hvordan en person ønsker, at arven skal fordeles ved personens død. Et testamente skal som udgangspunkt underskrives foran en notar eller foran to uvildige vidner – henholdsvis et notartestamente og et vidnetestamente....»

18. juli 2018

Testamentsarving

Testamentsarving En testamentsarving er en arving som ved testamente er bestemt til at skulle arve - helt eller delvist - ved arveladers/testators død. Hvis testator alene har testeret over friarv, kan testamentsarvingen være en hvilken som helst person/organisation m....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af