Ordbogsarkiv

Oversigt

1. september 2019

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle sidde i uskiftet bo og dermed "udskyde" arvdelingen efter førstafdøde. Boet efter førstafdøde skiftes først den dag den længstlevende ægtefælle går bort....»

13. juli 2018

Vilkårsforhandling

I forbindelse med opløsning af ægteskab – hvad enten der er tale om separation eller skilsmisse, skal parternes fællesbo og vilkårene for opløsningen fastsættes. I de fleste tilfælde kan parterne blive enige om vilkårene for separation eller skilsmisse – enten selv eller ved hjælpe af juridisk rådgivning - og dette meddeles til Familieretshuset, som herefter udsteder bevillingen til separation eller skilsmisse....»

18. juli 2018

Ægtefælleudlæg

Hvis afdødes og efterlevende ægtefælles samlede formue er under DKK 790.000 (2020), har efterlevende ægtefælle ret til at overtage hele boet. Efterlevende ægtefælle overtager dermed også afdødes gæld. Den samlede formue omfatter alt hvad ægtefællerne ejer tilsammen, uanset om der er tale om delingsformue eller særeje – herunder hus, sommerhus, bil, indestående på bankkonti, værdipapirer, feriepenge, tilgodehavende løb mv – ægtefællernes gæld og begravelsesudgifter modregnes beløbet....»

18. juli 2018

Ægtepagt

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller om, hvilken formueordning de ønsker i ægteskabet. Udgangspunktet i dansk familielovgivning er, at når man indtræder i ægteskab får man automatisk delingsformue – det der før blev kaldt formuefællesskab....»

12. juli 2018

Åbningsstatus

Åbningsstatus er en oversigt over afdødes aktiver og passiver pr. dødsdagen og udarbejdes efter proklama fristen er udløbet.  Åbningsstatus skal indsendes til skifteretten senest 6 måneder efter dødsdagen, dog senest 2 måneder efter at boet er udleveret. ...»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Har du styr på, hvem der arver dig?

Har du ikke oprettet et testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver dig. Hvis du har ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af