Separation

En separation har til formål at give ægtefæller tid til at vurdere, om de ønsker at genoptage ægteskabet eller ønsker at blive skilt.

En separation har samme retsvirkninger som en skilsmisse - bortset fra man ikke kan indgå nyt ægteskab, når man er separeret.

Hvis ægtefællerne ønsker at genoptage ægteskabet, skal samlivet genoptages, og separationen bortfalder automatisk. Ønsker ægtefællerne senere igen at ophæve ægteskabet, skal der på ny søges om separation eller skilsmisse.

 

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af