Separation

En separation har til formål at give ægtefæller tid til at vurdere, om de ønsker at genoptage ægteskabet eller ønsker at blive skilt.

En separation har samme retsvirkninger som en skilsmisse - bortset fra man ikke kan indgå nyt ægteskab, når man er separeret.

Hvis ægtefællerne ønsker at genoptage ægteskabet, skal samlivet genoptages, og separationen bortfalder automatisk. Ønsker ægtefællerne senere igen at ophæve ægteskabet, skal der på ny søges om separation eller skilsmisse.

 

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Deling af pensioner ved separation og skilsmisse

Når man bliver separeret eller skilt, skal man opgøre sin delingsformue ved en bodeling. Hver ægtefælle ...»

Nyt lovforslag om afskaffelse af tvungen refleksionsperiode ved skilsmisse

Ægtefæller med mindreårige børn har siden april 2019, været tvunget til at gennemgå en tvungen refleksionsperiode ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre andet ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige om, ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af