Ordbogsarkiv

Oversigt

11. januar 2022

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand efter en afdød person. En legater er ikke en arving, men en beløbs- eller genstandsmodtager.  En legatar har ikke medbestemmelse under boets behandling....»

12. juli 2018

Livsarvinger

Livsarvinger Livsarvinger er børn, børnebørn, oldebørn og adoptivbørn - dvs. slægtninge i nedstigende linje. Livsarvinger har altid ret til tvangsarv og er såkaldte legale arvinger. Tvangsarven udgør som minimum 1/4 af afdødes nettoformue. Livsarvinger har ret til halvdelen af tvangsarven til lige deling, hvis der er en efterlevende ægtefælle....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af