Ordbogsarkiv

Oversigt

13. juli 2018

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje Kombinationssæreje er en kombination af fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Kombinationssæreje betyder, at ægtefæller ikke deler deres aktiver og passiver ved separation eller skilsmisse - mens den ene eller begges formue(r) bliver delingsformue ved død....»

7. oktober 2022

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, der er ansvarlig for løbende kontakt med skifteretten, offentlige myndigheder og som udefra kommende kreditorer m.fl. kan kontakte, hvis de ønsker oplysninger omkring boet....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af