Ordbogsarkiv

Oversigt

13. juli 2018

Testamente

Et testamente er en skriftlig og officiel viljeserklæring om, hvordan en person ønsker at arven (ejendele) efter sig skal fordeles efter arveladers er afgået ved døden. Alt efter hvilke familie- og økonomiske forhold en person efterlader sig er der regler, for hvor stor en del af arven der kan bestemmes over og hvor stor en del af arven der er forudbestemt til f....»

18. juli 2018

Testamentsarving

En testamentsarving er en arvinger, som ved testamente er bestemt til at skulle arve - helt eller delvist - ved arveladers/testators død. Hvis testator har testeret over friarven, kan testamentsarvingen være en hvilken som helst person /organisation mv. Der er ved friarven ikke krav om, at testamentsarvingen skal at være beslægtet med testator....»

12. juli 2018

Testationskompetence

Den del af friarven, som arvelader /testator kan bestemme over ved testamente. Efterlader arvelader /testator sig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan arvelader testere over hele boet. Har arvelader /testator derimod livsarvinger og/eller ægtefælle, reduceres friarven til 3/4 af boet, idet tvangsarven er 1/4 af boet....»

12. juli 2018

Tvangsarv

En person der efterlader sig tvangsarvinger, herunder ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn og adoptivbørn) kan ikke fuldt ud bestemme, hvordan arven efter sig skal fordeles. Arvelovens regler bestemmer, at livsarvinger og ægtefælle har ret til den såkaldte tvangsarv....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Har du styr på, hvem der arver dig?

Har du ikke oprettet et testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver dig. Hvis du har ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af