Ordbogsarkiv

Oversigt

13. juli 2018

Testamente

Et testamente er en skriftlig og officiel viljeserklæring om, hvordan en person ønsker at arven (ejendele) efter sig skal fordeles efter arveladers er afgået ved døden. Alt efter hvilke familie- og økonomiske forhold en person efterlader sig er der regler, for hvor stor en del af arven der kan bestemmes over og hvor stor en del af arven der er forudbestemt til f....»

18. juli 2018

Testamentsarving

En testamentsarving er en arvinger, som ved testamente er bestemt til at skulle arve - helt eller delvist - ved arveladers/testators død. Hvis testator har testeret over friarven, kan testamentsarvingen være en hvilken som helst person /organisation mv. Der er ved friarven ikke krav om, at testamentsarvingen skal at være beslægtet med testator....»

12. juli 2018

Testationskompetence

Den del af friarven, som arvelader /testator kan bestemme over ved testamente. Efterlader arvelader /testator sig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan arvelader testere over hele boet. Har arvelader /testator derimod livsarvinger og/eller ægtefælle, reduceres friarven til 3/4 af boet, idet tvangsarven er 1/4 af boet....»

12. juli 2018

Tvangsarv

En person der efterlader sig tvangsarvinger, herunder ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn og adoptivbørn) kan ikke fuldt ud bestemme, hvordan arven efter sig skal fordeles. Arvelovens regler bestemmer, at livsarvinger og ægtefælle har ret til den såkaldte tvangsarv....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Når du arver en ejendom, skal du huske skødet.

Hvis en arving i et dødsbo ønsker at arve afdødes faste ejendom, er der et par ting der er rigtig vigtige ...»

Afdøde kan ikke give en gave i et uskiftet bo

Det lyder måske åbenlyst, at man ikke kan give en gave, når man er død. Alligevel bliver vi hos PrivatretsAdvokaterne ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af