Ordbogsarkiv

Oversigt

13. juli 2018

Testamente

Testamente Et testamente er en skriftlig og officiel viljeserklæring om, hvordan en person ønsker, at arven skal fordeles ved personens død. Et testamente skal som udgangspunkt underskrives foran en notar eller foran to uvildige vidner – henholdsvis et notartestamente og et vidnetestamente....»

18. juli 2018

Testamentsarving

Testamentsarving En testamentsarving er en arving som ved testamente er bestemt til at skulle arve - helt eller delvist - ved arveladers/testators død. Hvis testator alene har testeret over friarv, kan testamentsarvingen være en hvilken som helst person/organisation m....»

12. juli 2018

Tvangsarv

Tvangsarv Tvangsarv er den andel af arven efter dig, som du ikke selv kan bestemme over ved testamente. Efterlader du dig tvangsarvinger, dvs. ægtefælle og/eller livsarvinger, er disse altid berettiget til tvangsarv. Tvangsarven udgør 1/4 af din formue....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af