Arkiv

Liste over artikler

13. marts 2024

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger mortifikationsprocessen. En mortifikationssag er en langvarig proces og tager omkring 1½ år, før sagen er endeligt afsluttet.   Selve mortifikationssagen - dvs....»

3. januar 2024

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne for 2024 og tidligere år, fremgår nedenfor:   Gaveafgifter Gaver mellem ægtefæller udløser ikke gaveafgift.  Gaver til børn/børnebørn og samlever udløser gaveafgift på 15% af gavens værdi over det afgiftsfrie beløb....»

25. oktober 2023

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst et skadesløsbrev eller ejerpantebrev, der står til sikkerhed for kommunens lån til ejerne ved indefrossen grundskyld eller ejendomsskatter. Sådanne panthæftelser vedrører ejendommens tinglyste ejere, og forfalder til betaling ved ejerskifte....»

20. oktober 2023

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes aktiver og passiver registreres og afhængigt af, hvem der skal arve den afdøde, skal der betales mellem 0-36,25% i arveafgift, såkaldt bo- og tillægsboafgift....»

14. juni 2023

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også rådigheden over afdødes værdier og gæld.  Er der en fast ejendom i fællesboet og tilhørte ejendommen helt eller delvist afdøde, skulle den efterlevende ægtefælle have skifteretsattesten tinglyst på ejendommen som dokumentation for, at ægtefællen nu kunne råde over ejendommen, f....»

22. marts 2023

Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede. Dødsanmeldelsen kan indgives sædvanligvis af bedemanden eller af de efterladte via borger.dk. Med dødsanmeldelsen anføres en kontaktperson....»

6. januar 2023

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ofte følger med nytårsforsættet. Januar er højsæson for skilsmisser og separationer. Blot klædt på til den – ofte – vanskelige beslutning og få svar på et par af de mange spørgsmål, der melder sig, hvis du står midt i beslutningen....»

23. november 2022

Mortifikation og indrykningsfrist i Statstidende i 2023

En sag om mortifikation tager lang tid, og der er visse frister man skal være opmærksom på, for at processen ikke bliver længere. Mortifikationssager skal offentliggøres i Statstidende, og selv om sagerne kan anlægges hele året, offentliggøres mortifikationer kun fire gang om året....»

11. november 2022

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

NB! Se de nye takster med 2024- tal her  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan årligt modtaget afgiftsfri gave fra gavegiver indenfor beløbsgrænsen. Eksempelvis kan et barn i 2023 modtage en gave fra sin far på ialt DKK 71....»

7. oktober 2022

Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter. Den nye skifteportal er en digitalisering af den dødsboproces, der gennemføres ved skifteretterne og for boets behandlere. Betydningen af den nye skifteportal er, at virksomheder, borgere og myndigheder nu samlet skal anmeldes deres krav ét sted, hvor der tidligere kunne ske anmeldelse til både skifteretten, bobestyrer eller boets kontaktperson....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af