Oversigt

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

Dom afsagt 30. januar 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat AB) og Sag 126/2017B(advokat AB)modA(advokat N) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. september 2016 og af Østre Landsrets 1....»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

Dom afsagt 24. maj 2017 ved Vestre Landsret

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, Mogens Heinsen og Anders Raagaard (kst.)) i ankesag V.L. B–1580–16 A(advokat P, København)modB(advokat D, Holsted) Retten i Esbjerg har den 30. september 2016 afsagt dom i 1....»

Beregning af boafgift hvor der bortses fra delvis tilbagekaldelse af arveafgift

Dom afsagt 15. maj 2017 ved Vestre Landsret

Vestre Landsrets 15. afdeling holdt den 5. maj 2017 kl. 9.30 møde på tingstedet i Viborg. Som dommere fungerede landsdommerne Olav D. Larsen, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne Hedegaard Toft (kst.). V.L. B–0275–17 SKAT kærer kendelse om boafgift i boet efter ADer blev yderligere fremlagt brev af 25....»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat J)   I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten i Viborg den 2. november 2015 og af Vestre Landsrets 10. afdeling den 9. september 2016....»

Privatskiftet bo ikke genoptaget med henblik på ændring af værdiansættelse

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. september 2017 Sag 38/2017 A, B, C og D ved advokat CL kærer Vestre Landsrets kendelse om ikke at genoptage boet efter E. I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Randers, skifteretten, den 2. september 2016 og af Vestre Landsrets 13....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Advokatens rolle ved bodeling

Når et ægtepar vælger at blive separeret eller skilt, skal deres økonomiske fællesskab også skilles, ...»

Advokatens rolle ved bolighandler

Når man har fundet den bolig, man ønsker at købe, er der en del formalia, der skal gennemføres, før man ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )