Ordbogsarkiv

Oversigt

28. marts 2022

a conto

A conto Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

19. april 2020

Adoptant

Adoptant En adoptant er den person, der ved adoption har adopteret et barn....»

19. april 2020

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

19. april 2020

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

22. januar 2019

Advokatnøglen

Advokatnøglen Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge efter en advokat ud fra f.eks. landsdel, speciale, navn m.v. Advokatnøglen giver et hurtigt overblik over hvilken advokat, man kan kontakte med en konkret problemstilling....»

16. juni 2021

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald på ventende arv) eller efter (afkald på falden arv), at arven er aktualiseret. Arveafkaldet kan være personligt, så det kun gælder for afkaldsgiver, eller generelt, så det omfatter både afkaldsgiver og dennes livsarvinger....»

25. juli 2018

Boafgift

Boafgift Boafgift er den afgift til statskassen, som betales af dødsboets beholdning. Boafgiften beregnes og udredes af boet, inden arvingerne modtager deres arv.  Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der udloddes arv til: - Arv til efterlevende ægtefælle og almenvelgørende foreninger og organisationer er afgiftsfri....»

18. juli 2018

Bobestyrerbo

Bobestyrerbo Et bobestyrerbo er et dødsbo, der udlægges til bobestyrerbehandling, hvis arvingerne ikke kan eller ønsker at skifte et dødsbo ved privat skifte. Det er bobestyreren, der står for boets behandling og afvikling. En bobestyrer er en advokat med speciale i dødsbobehandling....»

12. juli 2018

Boudlæg

Boudlæg Et boudlæg er et dødsbo, hvor formuen efter en afdød - efter begravelsen er betalt - ikke overstiger DKK 51.000 i 2024, og hvor boet derfor udlægges til afdødes nærmeste efterladte. Nærmeste efterladte er den eller de person(er), der har haft mest kontakt med afdøde de sidste år....»

24. oktober 2023

Byret

Der er 24 byretter i Danmarks 24 retskredse.  Byretterne behandler primært straffesager og civilesager. I hver byret er der underafdelinger med fogedret, skifteret, familieret og boligret.     Som udgangspunkt begynder alle retssager i byretten.  En sag kan af byretten henvises direkte til landsretten, hvis sagen har principel karakter, eller hvis sagen antages at få stor betydning for andre, end sagens direkte parter....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af