Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer. 

Skifteportalen blev lanceret i 2022.

Skifteportalen skal bruges til at indberette krav og tilgodehavender i dødsboer og i selskaber under tvangsopløsning. 

Boets kontaktperson får adgang til boets side på skifteportalen ved boets udlevering. 

Man kan via boets side på skifteportalen finde oversigt over tidsfrister, anmeldte krav og tilgodehavender mv. 

 Skifteportalen findes på www.minskiftesag.dk 

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af