Retsafgift

En retsafgift er den afgift, der betales for rettens behandling af en sag. 

Der betales forskellige retsafgifter alt efter, hvilken type sag der er tale om.

 

Dødsbobehandling:

Boudlæg  = Afgiftsfrit

Ægtefælleudlæg  = Afgiftsfrit

Uskiftet bo  = Afgiftsfrit

Privat skifte  =  DKK 1.500 + DKK 9.000 (hvis bobeholdningen er større end DKK 1.5 mio.)

Bobestyrer bo  =  DKK 1.500 + DKK 9.000 (hvis bobeholdningen er større end DKK 1.5 mio.)

 

Læs mere på Domstolenes hjemmeside her

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny retsafgiftslov - hvad betyder det for dig?

Den 1. oktober 2021 træder en ny retsafgiftslov i kraft. Retsafgifter betales til domstolene, når domstolene ...»

Notar

Notar En notar er en officiel person, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter ...»

Familieretshuset

Familieretshuset Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset. Familieretshusets ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af