Retsafgift

En retsafgift er den afgift, der betales for rettens behandling af en sag. 

Der betales forskellige retsafgifter alt efter, hvilken type sag der er tale om.

 

Dødsbobehandling:

Boudlæg  = Afgiftsfrit

Ægtefælleudlæg  = Afgiftsfrit

Uskiftet bo  = Afgiftsfrit

Privat skifte  =  DKK 1.500 + DKK 9.000 (hvis bobeholdningen er større end DKK 1.5 mio.)

Bobestyrer bo  =  DKK 1.500 + DKK 9.000 (hvis bobeholdningen er større end DKK 1.5 mio.)

 

Læs mere på Domstolenes hjemmeside her

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny retsafgiftslov - hvad betyder det for dig?

Den 1. oktober 2021 træder en ny retsafgiftslov i kraft. Retsafgifter betales til domstolene, når domstolene ...»

Notar

Notar En notar er en officiel person, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter ...»

Familieretshuset

Familieretshuset Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset. Familieretshusets ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Vi er medlemmer af