Ordbogsarkiv

Oversigt

21. marts 2022

Vederlagskrav

Vederlagskrav Vederlagskrav bliver nu kaldt Reguleringskrav eller Misbrugskrav.  Et økonomisk krav mellem ægtefæller ved en bodeling, til udligning af den ene ægtefælles misbrug af fælleseje midler eller overførsler mellem fællesseje (delingsformuen) og særeje formuen....»

21. marts 2022

Vidnetestamente

Vidnetestamente Vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to uvildige vidner. Vidnerne bekræfter ved egen underskrift og tilkendegivelse, straks efter testators underskrift, at de er tilstede efter testators ønske og at de er bekendte med, at de skriver under til vitterlighed på et testamente....»

13. juli 2018

Vilkårsforhandling

Vilkårsforhandling Vilkårsforhandling sker ved separation eller skilsmisse, hvor parterne skal blive enige om vilkårene for ægteskabets ophør. I de fleste tilfælde kan parterne selv blive enige om vilkårene, som meddeles til Familieretshuset, som herefter udsteder bevilling til separation eller skilsmisse....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af