Ordbogsarkiv

Oversigt

18. september 2017

Familieadvokat

En familieadvokat er en advokat, der beskæftiger sig med privatretsligespørgsmål. Det kan f.eks. være skilsmisser, arv, ejendomshandler, testamenter eller ægtepagter....»

1. september 2019

Familieretshuset

Familieretshuset erstatter fra 1. april 2019 Statsforvaltningen. Familieretshusets opgave er at behandle sager, som vedrører familier i bred forstand, herunder Prøvelse af ægteskabsbetingelser Separation og skilsmisse Forældremyndighed, bopæl og samvær Adoption Bidrag Faderskab og medmoderskab Navne Værgemål Link til familieretshusets hjemmeside her ...»

25. juli 2018

Forenklet privat skifte

Et forenklet privat skifte er et privat skifte, hvor bobehandlingen er lettere. Der udarbejdes kun åbningsstatus med opgørelsesdag pr. dødsdagen. Det kræves dog, at boet ikke er skattepligtigt eller har så stor en formue, at der skal betales boafgift. Ud over de almindelige betingelser for privat skifte, kræver et forenklet privat skrifte derudover: at        ingen af arvingerne må være repræsenteret ved værge eller skifteværge, at        der ikke er legatarer i boet, at        afdøde op til dødsfaldet, må ikke have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed, og at        ingen af aktiverne i boet er af- eller nedskrivningsberettigede....»

1. september 2019

Formueoversigt

Hvis en efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, skal der fremsendes en formueoversigt over ægtefællernes respektive formue, både de aktiver der er delingsformue og de der tilhører fuldstændige særejemidler. Formueoversigten omfatter endvidere, hvilke forsikrings- og pensionsbeløb den efterlevende har fået udbetalt i forbindelse med ægtefællens død, og hvilke forsikrings- og pensionsordninger den efterladte ægtefælle selv har....»

13. juli 2018

Fuldstændigt særeje

Ønsker ægtefæller ikke, at deres respektive formuer helt eller delvist skal indgår i delingsformuen og dermed ikke deles ved separation, skilsmisse eller død, kan der oprettes en ægtepagt med bestemmelse om fuldstændigt særeje. Fuldstændigt særeje kan omfatte hele formuen, en del af formuen eller specifikt anførte genstande....»

14. december 2018

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste generation, en ledende medarbejder eller skal virksomheden sælges? Mulighederne er mange og med den rette forberedelse og planlægning, kan det ske med mindst mulig ulempe for virksomhedens fortsatte virke og værdi....»

13. juli 2018

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje giver ægtefæller mulighed for at kombinere ønsket om at sikre egen økonomi ved separation og skilsmisse, men samtidig tilgodese enten en efterlevende ægtefælle, egne livsarvinger eller måske en specifik livsarving ved dødsfald.  Kombineret med et testamente kan ægtefællerne således skræddersy formuens fordeling yderligere....»

12. juli 2018

Livsarvinger

En livsarving omfatter børn, børnebørn, oldebørn og adoptivbørn – dvs. slægtninge i nedstigende linje. Livsarvinger har ret til tvangsarv og er såkaldte legale arvinger. Tvangsarven udgør 1/4 af boet og deles af livsarvingerne i konkurrence med efterlevende ægtefælle....»

1. september 2019

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved retten. Oftes påtegner notaren dokumentet ved fremmøde på notarens kontor ved Skifteretten, men hvis den person der skal underskrive dokumentet f.eks. er syg og ikke kan møde personligt, kan man aftale et tidspunkt, hvor notaren kan møde op på bopælen eller hospitalet....»

12. juli 2018

Privat skifte

Når en person er afgået ved døden, skal afdødes formue med aktiver og passiver, gøres op og fordeles til afdødes arvinger. Hvis arvingerne er enige om bl.a. arvens fordeling og hvem der er arvinger efter afdøde – og mindst en af arvingerne er myndig og solvent – kan boet udleveres til et såkaldt privat skifte....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad skal der ske med en profil på sociale medier, når man er død?

Hvad skal der ske med dine sociale profiler og elektroniske abonnementer, når du dør? De fleste af os ...»

Pas på med ægtepagt om rent skilsmissesæreje.

Hvad betyder en ægtepagt med skilsmissesæreje, når den ene ægtefælle dør? En ægtepagt er en aftale med ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Adoption

ADOPTION Slægtsskab, som etableres ved adoptionsbevilling. ...»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af