Ordbogsarkiv

Oversigt

18. september 2017

Familieadvokat

Familieadvokat En familieadvokat er en advokat, der beskæftiger sig med privatretslige spørgsmål vedrørende skilsmisse, arv, ejendomshandler, testamenter, ægtepagter, dødsbobehandling og børn....»

1. september 2019

Familieretshuset

Familieretshuset Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset. Familieretshusets opgave er at behandle sager, som vedrører familier, herunder sager om: - Adoption - Separation og skilsmisse - Forældremyndighed, bopæl og samvær - Fastsættelse af ægtefællebidrag og børnebidrag - Faderskab og medmoderskab - Værgemål - Navne...»

25. juli 2018

Forenklet privat skifte

Forenkelt privat skifte Et forenklet privat skifte er et privat skifte af et dødsbo, hvor bobehandlingen er lettere. Der udarbejdes kun åbningsstatus med opgørelsesdag pr. dødsdagen. Det kræves dog, at boet ikke er skattepligtigt eller har så stor en formue, at der skal betales boafgift....»

16. juni 2021

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke har oprettet en ægtepagt om særeje.  Har ægtefæller formuefællesskab, eller delingsformue som det kaldes, betyder det, at de skal dele deres formue med deres ægtefælle, når ægteskabet ophører - uanset om ægteskabet ophører på grund af separation, skilsmisse eller død....»

1. september 2019

Formueoversigt

Formueoversigt Hvis en efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, skal der til Skifteretten fremsendes en formueoversigt over ægtefællernes respektive formuer, både de aktiver, der er delingsformue og de aktiver, der er særeje. Formueoversigten omfatter endvidere de forsikrings- og pensionsbeløb, som den efterlevende ægtefælle har fået udbetalt i forbindelse med ægtefællens død samt den efterlevende ægtefælles egne forsikrings- og pensionsordninger....»

26. august 2021

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke længere selv har evnen til handle på egne vegne. Dette vil oftest være tilfældet, hvis man f.eks. rammes af en alvorlig sygdom eller demens. Med en fremtidsfuldmagt kan man på forhånd vælge, hvem man ønsker skal administrere ens formue og personlige interesser, når man ikke længere selv er i stand til at gøre dette....»

16. juni 2021

Friarv

Friarv Friarv er den andel af arven efter dig, som du selv kan bestemme over ved testamente.  Er du ugift og uden livsarvinger, kan du bestemme over hele din formue. Er du gift og uden livsarvinger, har disse ret til tvangsarv, og friarven udgør 3/4 af din formue....»

13. juli 2018

Fuldstændigt særeje

Fuldstændigt særeje Fuldstændigt særeje betyder, at ægtefællers respektive formuer ikke indgår i delingsformuen og dermed ikke deles ved separation, skilsmisse eller død. Man kan ved ægtepagt aftale, at hele eller dele af formuen, herunder specifikke genstande, skal være fuldstændigt særeje....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af