Skilsmisse

Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles.

Hvis ægtefællerne er enige om, at ægteskabet skal ophøre, kan parterne enten vælge separation eller direkte skilsmisse. Hvis man vælger separation, kan man søge om skilsmisse på et hvilket som helst tidspunkt, hvis man er enige om at blive skilt. Hvis man ikke er enige om at blive skilt, kan den ene part søge om skilsmisse efter 6 måneders separation.

Hvis ægtefællerne ikke er enige om, at ægteskabet skal ophøre, kan den ene part søge om separation. Herefter kan man søge om skilsmisse efter 6 måneders separation.

Der kan trods uenighed søges om direkte skilsmisse, hvis et af følgende forhold er gældende:

- den anden ægtefælle har været utro,

- ægtefællerne har boet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser,

- den anden ægtefælle har begået vold mod ægtefællen eller børnene,

- den anden ægtefælle er gift med en anden, eller

- den anden ægtefælle har bortført fælles barn/børn til udlandet.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nyt lovforslag om afskaffelse af tvungen refleksionsperiode ved skilsmisse

Ægtefæller med mindreårige børn har siden april 2019, været tvunget til at gennemgå en tvungen refleksionsperiode ...»

Skal du skilles ?

Uanset om det er efter eget eller din ægtefælles ønske, at jeres ægteskab skal ophæves, medfører en skilsmisse ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre andet ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige om, ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af