Skilsmisse

Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles.

Hvis ægtefællerne er enige om, at ægteskabet skal ophøre, kan parterne enten vælge separation eller direkte skilsmisse. Hvis man vælger separation, kan man søge om skilsmisse på et hvilket som helst tidspunkt, hvis man er enige om at blive skilt. Hvis man ikke er enige om at blive skilt, kan den ene part søge om skilsmisse efter 6 måneders separation.

Hvis ægtefællerne ikke er enige om, at ægteskabet skal ophøre, kan den ene part søge om separation. Herefter kan man søge om skilsmisse efter 6 måneders separation.

Der kan trods uenighed søges om direkte skilsmisse, hvis et af følgende forhold er gældende:

- den anden ægtefælle har været utro,

- ægtefællerne har boet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser,

- den anden ægtefælle har begået vold mod ægtefællen eller børnene,

- den anden ægtefælle er gift med en anden, eller

- den anden ægtefælle har bortført fælles barn/børn til udlandet.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af