Skilsmisse

Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles.

Hvis ægtefællerne er enige om, at ægteskabet skal ophøre, kan parterne enten vælge separation eller direkte skilsmisse. Hvis man vælger separation, kan man søge om skilsmisse på et hvilket som helst tidspunkt, hvis man er enige om at blive skilt. Hvis man ikke er enige om at blive skilt, kan den ene part søge om skilsmisse efter 6 måneders separation.

Hvis ægtefællerne ikke er enige om, at ægteskabet skal ophøre, kan den ene part søge om separation. Herefter kan man søge om skilsmisse efter 6 måneders separation.

Der kan trods uenighed søges om direkte skilsmisse, hvis et af følgende forhold er gældende:

- den anden ægtefælle har været utro,

- ægtefællerne har boet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser,

- den anden ægtefælle har begået vold mod ægtefællen eller børnene,

- den anden ægtefælle er gift med en anden, eller

- den anden ægtefælle har bortført fælles barn/børn til udlandet.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af