Ordbogsarkiv

Oversigt

25. juli 2018

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares boafgift til statskassen af boets beholdning. Afgiften beregnes og udredes af boet, inden arven udloddes til arvingerne. Afgiftens størrelse afhænger af hvilken arving der udloddes arv til, således: - Efterlevende ægtefælle og almenvelgørende foreninger og organisationer er afgiftsfri....»

18. juli 2018

Bobestyrerbo

Hvis arvingerne ikke kan eller ønsker at skifte et dødsbo privat, kan det udlægges til bobestyrer. Det er herefter bobestyreren der står for boets behandling og afvikling. En bobestyrer er en advokat med speciale i dødsbobehandling. Et dødsbo kan behandles som et bobestyrerbo i tilfælde, hvor  -  afdøde i testamente har bestemt dette, -  afdødes gæld er større end formuen (insolvent bo), -  arvingerne efter arvdøde ikke er enige om arvens fordeling eller behandling, og blot en af arvingerne anmoder skifteretten om behandling ved bobestyrer, -  arvingerne foretrækker at lade en bobestyrer behandle boet, -  boets behandling ikke forventes at kunne afsluttes inden for de i de privatskiftende boers frister, -  boets arvinger enten er umyndige eller alle er under konkurs eller ude af stand til at opfylde deres forpligtelser, efterhånden som de forfalder, -  der er ikke findes arvinger i boet, eller hvor der er usikkerhed om, hvem der er arving i boet, og -  der ikke inden rimelig tid er truffet bestemmelse om, at boet skal behandles på anden måde....»

12. juli 2018

Boudlæg

Udgør formuen efter en afdøde – efter begravelsen er betalt – ikke over kr. 45.000 (2019-niveau), kan boet udlægges til afdødes nærmeste efterladte til såkaldt boudlæg. Nærmeste efterladte, er den person eller de personer, der har haft mest kontakt med afdøde de sidste år....»

12. juli 2018

Børnetestamente

Et børnetestamente er en skriftlig tilkendegivelse om, hvem du ønsker skal overtage forældremyndigheden af dit barn / dine børn, i det tilfælde at du/begge forældre er afgået ved døden før barnets/børnene bliver fylder 18 år og bliver myndige. Et børnetestamente er ikke et juridisk bindende dokument og skal derfor heller ikke påtegnes af en notar/eller retten....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad skal der ske med en profil på sociale medier, når man er død?

Hvad skal der ske med dine sociale profiler og elektroniske abonnementer, når du dør? De fleste af os ...»

Pas på med ægtepagt om rent skilsmissesæreje.

Hvad betyder en ægtepagt med skilsmissesæreje, når den ene ægtefælle dør? En ægtepagt er en aftale med ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Adoption

ADOPTION Slægtsskab, som etableres ved adoptionsbevilling. ...»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af