Nyt lovforslag om afskaffelse af tvungen refleksionsperiode ved skilsmisse

Ægtefæller med mindreårige børn har siden april 2019, været tvunget til at gennemgå en tvungen refleksionsperiode på 3 måneder, hvis de ønskede direkte skilsmisse.

Refleksionsperioden var et politisk tiltag, der skulle kunne favne de ægtefæller der fortrød en skilsmisse, både af hensyn til børnene og familiens fortsatte sameksistens. Refleksionsperioden var en blanding mellem den direkte og hurtige skilsmisse og separationen.

Fagfolk gav allerede ved lovændringen i 2019 udtryk for bekymring for, at refleksionsperioden ville fastholde de skilsmisseramte forældre i en uhensigtsmæssig og ofte konfliktfyldt situation, hvilket ville have en negativ effekt, både på ægtefællernes indbyrdes forhold og i forhold til børnene.

Men det nye tiltag havde ikke den ønskede effekt og fagfolkene fik ret i deres bekymring, både forældre og børn led under ordningen. 311 par fortrød deres ønske om skilsmisse efter refleksionsperioden eller genbekræftede ikke deres ønske om skilsmisse efter de tre måneder. Dertil kom, at Familieretshusene pga. øvet sagsbehandlings- og ventetid ikke kunne yde den rådgivning og støtte til de skilsmisseramte familier.

Folketinget har derfor taget konsekvensen og social- og indenrigsminister Astrid Krag, har fremsat et lovforslag, der afskaffer den tvungne 3 måneders refleksionsperiode, ligesom den 3måneders tvungne delte bopæl over børnene efter samlivsophævelsen bliver afskaffet. Lovforslaget er endnu ikke endeligt vedtaget, men afventer 3. behandling . 

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2020.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, betyder det at fremover kan ægtefæller med mindreårige børn, opnår direkte skilsmisse hvis de er enige om det.

Ægtefællerne skal ikke igennem et obligatorisk elektronisk forløb, de bliver ikke underlagt en 3 måneders tvunget delt bopæl over børnene, og de skal ikke længere vente de tre måneder, med at kunne blive skilt hvis de i øvrigt er enige om det.

Rigtig mange ægtefæller er gode til at lave fornuftige og mindelige løsninger omkring deres ægteskab. En skilsmisse er efter min erfaring, sjældent en nem eller hurtig beslutning truffet i hast. Er ægtefællerne i tvivl om hvorvidt familiens opbrud er det rigtige, vælger de ofte at lader sig separere i de 6 måneder, for derefter at bede om skilsmisse.

 

Er du i tvivl om hvilke regler der gælder, og i tvivl om hvordan du står i en eventuel skilsmisse eller separation, er du velkommen til at kontakte Privatretsadvokaterne for en uformel telefonisk drøftelse. Vi træffes på tlf. 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af