Hvad gør man, hvis man fortryder en separation eller skilsmisse?

Er man enig og har man ikke børn under 18, kan man blive skilt eller separeret ved et par klik på computeren.

Direkte skilsmisse kræver enten enighed, eller at en af betingelserne for direkte skilsmisse er opfyldt, eks. utroskab, bigami, vold m.fl.

Har man fællesbørn under 18 år og ønsker direkte skilsmisse, skal man forinden gennemgå en 3 måneders refleksionsperiode og et obligatorisk forløb via Familieretshuset.

Men hvad gør man, hvis man fortryder beslutningen om ægteskabets ophør!

Fortryder man en separation, skal ægtefællerne blot genoptage samlivet og meddele Familieretshuset herom.

Separationen er herefter bortfaldet, og ægteskabet “genopstår”, ligesom formueordningen bliver delingsformue, hvis der ikke ligger andre aftaler herom - f.eks. i form af ægtepagt.

Det er vigtigt at huske på, at hvis man fortryder sin separation og genoptager samlivet, er det nødvendigt at gøre kommunen opmærksom herpå, idet de offentlige registre ikke automatisk ophører, når samlivet genoptages. 

Er man derimod blevet skilt, kan man ikke træde tilbage fra skilsmissen uden videre.

Ønsker parterne at være gift igen, bliver de nødt til at gifte sig igen.

Uanset om ægtefællerne fortryder efter en skilsmisse eller en separation, har mange ægtefæller nået at dele fællesboet og står nu måske over for ønsket om at tilbageføre den opdeling af fællesboet, de har gennemført.

I forbindelse med deling af fællesboet kan ægtefællerne overdrage f.eks. en fast ejendom med en reduceret tinglysningsafgift. Skal ejerskabet af f.eks. ejendommen tilbageføres helt eller delvist i forbindelse med ægteskabets genoptagelse, kan ægtefællerne anmode Tinglysningsretten om godtgørelse af den opkrævede tinglysningsafgift, hvis tilbageførslen sker inden 9 måneder efter den oprindeligt tinglyste overtagelsesdag.

 

Få hjælp og vejledning hos PrivatretsAdvokaterne hvis du fortryder din separation eller skilsmisse. Vi tager udgangspunkt i den konkrete situation og bistår med både de praktiske ekspeditioner, herunder tinglysning, og med rådgivning om formueordningen.

Du er velkommen til at kontakte os for en uformel telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af