Forrige
Næste

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ofte følger med nytårsforsættet. Januar er højsæson for skilsmisser og separationer.

Blot klædt på til den – ofte – vanskelige beslutning og få svar på et par af de mange spørgsmål, der melder sig, hvis du står midt i beslutningen.

 

1)     Skal jeg lade mig skille eller ”blot” blive separeret?

Hvis du ønsker at ophøre med at være gift med din ægtefælle, kan du enten lade dig separere eller blive skilt.

Du skal beslutte dig for, om du vælger den ene eller anden model, når du ansøger om ophøret af ægteskabet via familieretshusets hjemmeside.

Separation

I behøver ikke være enige om at blive separeret – en ægtefælle har altid ret til at søge om separation.

En separation er ikke den endelige opløsning af jeres ægteskab, men en tidsubestemt prøveperiode på en skilsmisse, hvor I kan finde ud af, om I ønsker at blive i ægteskabet eller ej. Selvom I er separeret, kan I ikke gifte jer med andre.

I skal være opmærksomme på, at hvis I søger om separation, skal I efter en kortere periode ophøre med at bo sammen. Ellers kan I risikere, at separationen bortfalder, da samlivet kan betragtes som genoptaget.

Efter 6 måneders separation, kan der søges om direkte skilsmisse – uanset om den anden part er enig eller ej. En separationsperiode er ikke tidsbestemt, og kan i princippet vare i flere år.

Bliver I undervejs i separationen enige om at lade jer skille, kan I på et hvilket som helst tidspunkt søge direkte skilsmisse ved enighed.

Læs mere om separation her

Skilsmisse uden grund

Hvis I er enige om at blive skilt, kan I indgive en anmodning om skilsmisse ved enighed.

Her skal der ikke angives en egentlig grund.

Skilsmisse med begrundelse

Du kan som ægtefælle kræve direkte skilsmisse fra din ægtefælle, hvis én af følgende situationer er til stede:

 

2)    Hvad hvis vi ikke er enige om at blive skilt?

Hvis I ikke er enige om at blive skilt, har den ægtefælle, der ønsker at ægteskabet stopper, kun mulighed for at blive separeret, med mindre en af direkte skilsmisseårsagerne er til stede.

 

3)    Hvad betyder det for os økonomisk at blive separeret eller skilt?

Når man indgiver en anmodning om enten separation eller skilsmisse, sørger man samtidig for, at det økonomiske fællesskab ophører.

Når I bliver separeret eller skilt, ophører den gensidige forsørgelsespligt, ligesom jeres indbyrdes arveret bortfalder.

At jeres økonomiske fællesskab ophører betyder, at den formue I har i delingsformue (det der før hed formuefællesskab), skal deles.

Har I ægtepagt om særeje, eller har I arvet værdier i særeje, skal disse værdier ikke indgå i fællesbodelingen.

I skal derfor lave en opgørelse over jeres respektive formuer og gældsposter.

Hvis I begge har en positiv nettoformue, skal nettoformuen beløbsmæssigt deles med den anden ægtefælle. Er en af ægtefællernes nettoformue negativ – dvs. gælden er større end formuen – skal denne ægtefælle ikke dele sin negative nettoformue med den anden. Har den anden ægtefælle derimod en positiv nettoformue, skal denne stadig deles.

Læs mere om bodeling af gæld her

Udgangspunktet er, at hver ægtefælle har ret til at beholde de ejendele, de hver især har erhvervet.

Den anden ægtefælle skal blot godtgøres økonomisk for halvdelen af værdien.   

Uanset om I bliver separeret eller skilt, bør I forholde jer til fællesbodelingen – og lave en bodelingsaftale, så I begge til enhver tid, kan se, hvordan jeres fællesbo er delt.

 

4)    Hvad hvis vi fortryder?

 Separation

Fortryder I undervejs at I er blevet separeret, kan I ”blot” genoptage samlivet og eventuelt meddele Familieretshuset herom.

Skilsmisse

Fortryder I at være blevet skilt – kan dette ikke ændres, medmindre I gifter jer igen.

---oooOooo---

Har du brug for hjælp til at komme godt igennem din separation eller skilsmisse, er du velkommen til at kontakte os for en kort uforpligtende telefonisk drøftelse på tlf. 4523 0020.

Vi er specialister i håndtering af det økonomiske opgør i forbindelse med en separation eller skilsmisse.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af