Forrige
Næste

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne har haft skal skiftes. Der kan være tale om både formelle, økonomiske og mere følsomme forhold, der skal tages stilling til.

Ægtefælleskiftes kan deles op i tre forskellige elementer, der skal tages stilling til eller afgøres, hvis I ikke er enige.

 

Ægteskabets ophør

Selve ægteskabet afsluttes ved gennemførelse af en separation eller skilsmisse.

Det er Familieretshuset, der behandler en anmodning om separation eller skilsmisse. Der betales et gebyr på DKK 825 (2024) for behandling af separation-/skilsmisseanmodning.

Om ægteskabet kan eller skal afsluttes ved separation eller direkte skilsmisse afhænger dels baggrunden for beslutningen og om I er enige om at afslutte ægteskabet.

Man kan opnå direkte skilsmisse, hvis en af følgende forhold er opfyldt.

Er en af ovenstående forhold ikke opfyldt, har du alene ret til separation, hvor du efter 6 måneders separation, har ret til direkte skilsmisse.

Uanset om ægteskabet ophører ved separation eller skilsmisse, skal der træffes afgørelse om følgende vilkår:

Kan I ikke blive enige om disse to forhold, kan I forsøge at finde en mindelig løsning ved en vilkårsforhandling hos Familieretshuset, alternativ må separationen/skilsmissen afvente, at Familieretshuset træffer afgørelse om vilkårene. Er en part ikke tilfreds med Familieretshusets afgørelse, skal sagen indbringes for Familieretten.

Vilkårsforhandling koster DKK 2.150 (2024).

Bodeling – deling af fællesboet

Når et ægteskab ophører, skal I dele jeres såkaldte fællesbo.

Har I ikke særeje for hele eller dele af jeres formue, skal I gennemføre en bodeling af fællesboet.

I har som udgangspunkt aftalefrihed og kan indgå de aftaler I måtte ønske med hensyn til deling af jeres respektive delingsformuer.

Kan I ikke blive enige om bodelingen, skal bodelingen indbringes for skifteretten.

Børn

Har I fællesbarn, skal I tage stilling til, hvor jeres barn skal have bopælsadresse og hvor barnet skal opholde sig. Kan I blive enige om en fordeling selv, behøver I ikke involvere andre, men kan blot melde barnets bopæl via borger.dk.

Selv om I bliver enige om ”delt bopæl”, skal barnet have én folkeregisteradresse, som I skal eniges om.

Kan I ikke blive enige, skal sagen behandles ved Familieretshuset.

 

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi specialister i ægtefælleskifte og rådgiver vores klienter igennem den ofte vanskelige tid.

Vi beskæftiger os primært med det økonomiske opgør af ægtefælleskiftet – dvs. bodelingen og ægtefællebidrag mm.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 4523 0020 for en uforpligtende telefonisk drøftelse.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst ...»

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Skifterettens afgørelse om rettens egen kompetence kunne kæres efter de almindelige regler i retsplejeloven

HØJESTERETS KENDELSEafsagt torsdag den 8. august 2019 Sag 219/2018A(advokat Rasmus Mangor Andersen)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af