Skilsmisse

En skilsmisse er en endelig opløsning af ægteskabet og kommer ofte efter en separation.

Hvis I begge er enige om skilsmisse, kan I springe separationsperioden over og direkte anmode Statsforvaltningen om skilsmisse. Det forudsætter, at I begge er enige og ønsker det samme. Er den ene således uenig, så skal I igennem en separation. Læs mere om separation her

En anmodning om skilsmisse skal sendes til Statsforvaltningen. Derudover skal der betales et gebyr på kr. 350, hvorefter Statsforvaltningen vil lave en bevilling til jer.

Retsvirkninger ved skilsmisse

Der vil være en række retsvirkninger ved en skilsmisse, som I skal være opmærksomme på:

 • Jeres fællesbo skal gøres op og som udgangspunkt deles ligeligt mellem jer
 • Pensionsopsparinger – er de rimelige eller skal de deles
 • Ved skilsmisse bortfalder arveret efter hinanden automatisk
 • Der skal tages stilling til ægtefællebidrag – skal den ene betale til den anden
 • Der skal tages stilling til forældremyndighed og samvær, samt børnebidrag
 • I må gerne gifte jer igen

Skilsmisse uden at være enige

Det forholder sig sådan, at hvis I ikke er enige om skilsmisse, men opfylder en af følgende forhold, så kan den ene anmode om skilsmisse uden forudgående separation:

 • Hvis I på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt de sidste 2 år
 • Hvis den anden af jer har været utro
 • Hvis den anden har været voldelig eller udøvet seksuelt overgreb mod den ene (evt. jeres børn)
 • Hvis den anden allerede er gift (bigami)
 • Hvis den anden ulovligt har bortført den enes barn ud af landet eller på anden ulovligvis har tilbageholdt barnet i udlandet

 

Det bemærkes, at folketinget har vedtaget et lovforslag om indførelse af et nyt familieretligt system, med ikrafttræden 1. april 2019.

Ovenstående tekst omfatter fremgangsmåden indtil lovændringen. Du kan læse mere om det nye familieretlige system og ændringerne her.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret, og ønsker du juridisk rådgivning omkring separation og skilsmisse – hvordan er du stillet, ægtefællebodeling, forældremyndighed – hvad skal der ske med børnene, børnebidrag mv., er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til din situation. Såfremt du har yderligere behov og ønsker, er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms.


Nyt Familieretssystem til april 2019

I december 2018 vedtog folketinget lovforslaget om indførelse af et nyt familieretligt system, hvis sigte ...»

Skal gæld deles, når man bliver skilt?

Skal gælden deles, når man bliver skilt? I forbindelse med en separation og skilsmisse følger typisk ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen;      Retsafgift  Tillæg, ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )