Skilsmisse

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at være sammen længere og gerne vil skilles, bør I overveje at søge juridisk bistand ved hver jeres advokat. Med juridisk bistand kan I finde ud af, hvordan I stilles rent juridisk, økonomisk og i forhold til børn ved skilsmissen.

En skilsmisse er en endelig opløsning af ægteskabet.

Hvis I begge er enige om skilsmisse, kan I springe separationsperioden over og anmode Familieretshuset om direkte skilsmisse.

Hvis I ikke er enige om skilsmisse, har den ene ægtefælle ret til at søge direkte skilsmisse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

- Ægtefællerne har pga. uoverensstemmelser ikke boet sammen de seneste 2 år,

- Den anden ægtefælle har været utro,

- Den anden ægtefælle har været voldelig mod den ene ægtefælle eller eventuelle børn,

- Den anden ægtefælle er allerede gift med en anden, eller

- Den anden ægtefælle har bortført fælles børn eller tilbageholder fælles børn i udlandet.

En anmodning om skilsmisse skal sendes til Familieretshuset, og der betales et gebyr på DKK 825 (2024) for anmodningen. Der skal i forbindelse med skilsmissen tages stilling til spørgsmålet om ægtefællebidrag.

Hvis I ikke er enige om vilkårene for skilsmissen, kan der anmodes om en vilkårsforhandling hos Familieretshuset. Der betales et gebyr på DKK 2.150 (2024) til Familieretshuset, ved vilkårsforhandlinger. 

Ved en skilsmisse skal fællesboet gøres op, og der foretages en bodeling. 

Som fraskilte arver I ikke længere hinanden.

Hvis I fortryder skilsmissen, og ønsker at være gift med hinanden, skal I indgå et nyt ægteskab og gifte jer på ny.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret, herunder separation og skilsmisse.

Ønsker du juridisk bistand, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 45 23 00 20 for en uforpligtende drøftelse af din situation.

Hvis vi skal bistå dig med sagen, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med almindelig timesats.


Separation eller skilsmisse

Hvis du har taget beslutningen om, at du ikke længere ønsker at være i dit ægteskab, er der to muligheder ...»

Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af