Separation

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at være sammen længere og gerne vil separeres eller skilles, bør I overveje at søge juridisk bistand ved hver jeres advokat. Med juridisk bistand kan I finde ud af, hvordan I stilles rent juridisk, økonomisk og i forhold til børn ved separation eller skilsmisse.

En separation er ikke en endelig opløsning af ægteskabet, men mere en prøveperiode, hvor I som ægtefæller går og overvejer, om I forsat skal være gift, eller om I skal lade jer skille.

Der behøver ikke være en særlig årsag til, at I lader jer separere, og I har hver især ret til dette. Myndighederne behøver ikke fortage en yderligere undersøgelse heraf. Begrundelsen kan blot være, at I ikke længere ønsker at være sammen. Vælger I at blive separeret, skal I indsende en anmodning til Familieretshuset. Derudover skal der betales et gebyr på kr. 650.

Såfremt I begge er enige om skilsmisse, kan I anmode om en skilsmisse direkte uden en forudgående separation. Er en af jer uenig, skal I igennem en separationsperiode, inden I kan blive skilt. En separationsperiode er på 6 måneder. Herefter har I begge ret til at anmode om skilsmisse, uden at I behøver være enige om det. Ved skilsmisse skal der sendes en ny anmodning til Familieretshuset, som ligeledes koster et gebyr på kr. 650.

Vælger I at blive separeret, skal I lave en bodeling af jeres fællesbo, dvs. jeres formuefællesskab skal som udgangspunkt deles ligeligt mellem jer. I kommer ikke til at arve hinanden under en separation. Arveretten bortfalder, når Familieretshuset har lavet en bevilling til jer. I må dog ikke gifte jer på ny, før I er endeligt skilt.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret, og ønsker du juridisk rådgivning omkring separation og skilsmisse – hvad skal der ske, bodeling mv., er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til din situation.

Såfremt du herefter har yderligere behov og ønsker, er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms.


Nyt lovforslag om afskaffelse af tvungen refleksionsperiode ved skilsmisse

Ægtefæller med mindreårige børn har siden april 2019, været tvunget til at gennemgå en tvungen refleksionsperiode ...»

Skal du skilles ?

Uanset om det er efter eget eller din ægtefælles ønske, at jeres ægteskab skal ophæves, medfører en skilsmisse ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre andet ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige om, ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af