Separation

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at være sammen længere og gerne vil separeres eller skilles, bør I overveje at søge juridisk bistand ved hver jeres advokat. Med juridisk bistand kan I finde ud af, hvordan I stilles rent juridisk, økonomisk og i forhold til børn ved separation eller skilsmisse.

En separation er ikke en endelig opløsning af ægteskabet, men mere en prøveperiode, hvor I som ægtefæller går og overvejer, om I forsat skal være gift, eller om I skal lade jer skille.

Der behøver ikke være en særlig årsag til, at I lader jer separere, og I har hver især ret til dette. Myndighederne behøver ikke fortage en yderligere undersøgelse heraf. Begrundelsen kan blot være, at I ikke længere ønsker at være sammen. Vælger I at blive separeret, skal I indsende en anmodning til Familieretshuset. Derudover skal der betales et gebyr på kr. 350.

Såfremt I begge er enige om skilsmisse, kan I anmode om en skilsmisse direkte uden en forudgående separation. Er en af jer uenig, skal I igennem en separationsperiode, inden I kan blive skilt. En separationsperiode er på 6 måneder. Herefter har I begge ret til at anmode om skilsmisse, uden at I behøver være enige om det. Ved skilsmisse skal der sendes en ny anmodning til Familieretshuset, som ligeledes koster et gebyr på kr. 350.

Ægtefæller med mindreårige børn, der ønsker separation eller skilsmisse skal fra april 2019 nu gennemgå en 3 måneders refleksionsperiode og et digitalt forløb via Familieretshuset.

Vælger I at blive separeret, skal I lave en bodeling af jeres fællesbo, dvs. jeres formuefællesskab skal som udgangspunkt deles ligeligt mellem jer. I kommer ikke til at arve hinanden under en separation. Arveretten bortfalder, når Familieretshuset har lavet en bevilling til jer. I må dog ikke gifte jer på ny, før I er endeligt skilt.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret, og ønsker du juridisk rådgivning omkring separation og skilsmisse – hvad skal der ske, bodeling mv., er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til din situation.

Såfremt du herefter har yderligere behov og ønsker, er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms.


Nyt lovforslag om afskaffelse af tvungen refleksionsperiode ved skilsmisse

Ægtefæller med mindreårige børn har siden april 2019, været tvunget til at gennemgå en tvungen refleksionsperiode ...»

Skal du skilles ?

Uanset om det er efter eget eller din ægtefælles ønske, at jeres ægteskab skal ophæves, medfører en skilsmisse ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Adoption

ADOPTION Slægtsskab, som etableres ved adoptionsbevilling. ...»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af