Separation

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at være sammen længere og gerne vil separeres eller skilles, bør I overveje at søge juridisk bistand ved hver jeres advokat. Med juridisk bistand kan I finde ud af, hvordan I stilles rent juridisk, økonomisk og i forhold til børn ved separation eller skilsmisse.

En separation er ikke en endelig opløsning af ægteskabet, men mere en prøveperiode, hvor I som ægtefæller går og overvejer, om I forsat skal være gift, eller om I skal lade jer skille.

Der behøver ikke være en særlig årsag til, at I lader jer separere, og I har hver især ret til dette. Myndighederne behøver ikke fortage en yderligere undersøgelse heraf. Begrundelsen kan blot være, at I ikke længere ønsker at være sammen. Vælger I at blive separeret, skal I indsende en anmodning til Statsforvaltningen. Derudover skal der betales et gebyr på kr. 350.

Såfremt I begge er enige om skilsmisse, kan I anmode om en skilsmisse direkte uden en forudgående separation. Er en af jer uenig, skal I igennem en separationsperiode, inden I kan blive skilt. En separationsperiode er på 6 måneder. Herefter har I begge ret til at anmode om skilsmisse, uden at I behøver være enige om det. Ved skilsmisse skal der sendes en ny anmodning til Statsforvaltningen, som ligeledes koster et gebyr på kr. 350.

Vælger I at blive separeret, skal I lave en bodeling af jeres fællesbo, dvs. jeres formuefællesskab skal som udgangspunkt deles ligeligt mellem jer. I kommer ikke til at arve hinanden under en separation. Arveretten bortfalder, når Statsforvaltningen har lavet en bevilling til jer. I må dog ikke gifte jer på ny, før I er endeligt skilt.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret, og ønsker du juridisk rådgivning omkring separation og skilsmisse – hvad skal der ske, bodeling, forældremyndighed, børnebidrag mv., er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til din situation. Såfremt du herefter har yderligere behov og ønsker, er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms.


Nyt Familieretssystem til april 2019

I december 2018 vedtog folketinget lovforslaget om indførelse af et nyt familieretligt system, hvis sigte ...»

Skal gæld deles, når man bliver skilt?

Skal gælden deles, når man bliver skilt? I forbindelse med en separation og skilsmisse følger typisk ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen;      Retsafgift  Tillæg, ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )