Forrige
Næste

Separation og skilsmisse - bodeling

Ved separation og skilsmisse ophører formuefællesskabet, og fællesboet skal derfor gøres op og deles ligeligt imellem jer, medmindre der er indgået ægtepagt om særeje. Der skal laves en bodelingsaftale om boets aktiver og passiver, som I skal være enige om. Det kan her være hensigtsmæssigt at tage kontakt til hver jeres advokat, som vil bistå jer med delingen af boet.

Hver af jeres formuer skal gøres op for sig med aktiver og passiver. Det afgørende er, hvem der formelt ejer hvilke aktiver, og hvem der hæfter for hvilken gæld. Når hver jeres bodel er gjort op, deles de positive bodele værdimæssigt med halvdelen til jer hver. En negativ bodel deles ikke med den anden ægtefælle, da hver ægtefælle hæfter for egen gæld.

Fællesboets aktiver omfatter f.eks. virksomhed, fast ejendom, indbo, biler og øvrige værdigenstande. Ejer-ægtefællen har som udgangspunkt fortrinsret til at udtage aktivet.

Er der en ejendom eller andre aktiver, som I ejer i sameje, skal I sammen beslutte, hvem af jer der udtager aktivet. Hvis ingen af jer f.eks. ønsker at udtage huset, skal huset sælges til tredjemand.

Jeres aktiver skal værdiansættes i forbindelse med bodelingen. Som udgangspunkt sker værdiansættelsen til handelsværdien - dvs. den værdi, aktivet kunne sælges for til tredjemand i fri handel.

Kan I ikke blive enige om bodelingen, kan I anmode Skifteretten om hjælp til deling af fællesboet. Anmoder I Skifteretten om hjælp koster det en retsafgift på DKK 750. Såfremt Skifteretten herefter videresender sagen til en bobehandler, skal der betales en retsafgift på DKK 1.500, ligesom der skal stilles sikkerhed for bobehandlerens salær. Hvis bobeholdningen i det samlede fællesbo overstiger DKK 1.500.000, betales der en yderligere retsafgift på DKK 9.000 (2024-niveau).

Det er muligt at søge fri proces ved Skifteretten.

Hvis I har indgået en ægtepagt om særeje, foretages bodelingen i overensstemmelse hermed. Har I fuldstændigt særeje for alt, hvad I ejer, sker der ingen bodeling, da der ikke er delingsformue, som skal deles.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i bodeling i forbindelse med separation og skilsmisse.

Ønsker du juridisk bistand, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 45 23 00 20 for en uforpligtende drøftelse af din situation.

Hvis vi skal bistå dig med sagen, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med almindelig timesats.


Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af