Sager om separation og skilsmisse

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at være sammen længere og gerne vil separeres eller skilles, bør I overveje at søge juridisk bistand ved hver jeres advokat. Med juridisk bistand kan I finde ud af, hvordan I stilles rent juridisk, økonomisk og i forhold til børn.

PrivatretsAdvokaterne er specialiseret i at håndtere separation og skilsmisse og bistå med håndteringen af delingen af fællesboet. Vi hjælper dig med at skabe overblik og ro, så du kan komme igennem separationen eller skilsmissen på en god og gennemskuelig måde.

Alt efter dine konkrete ønsker og behov bistår vi dig som din advokat med alle stadierne af skilsmisse og bodelingen, herunder vilkårsforhandlingen, fortolkning af eventuel ægtepagt, bodelingen, realisation af fast ejendom, og håndtering af eventuel virksomhed, der indgår i fællesboet. 

Vi bistår naturligvis med at lave både bodelingsaftalen og boopgørelse og sikrer, at du er tilstrækkeligt rådgivet igennem hele processen.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret, herunder separation og skilsmisse.

Ønsker du juridisk bistand, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 45 23 00 20 for en uforpligtende drøftelse af din situation.

Hvis vi skal bistå dig med sagen, afregner vi efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.625 inkl. moms.


Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af