Sager om separation og skilsmisse

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at være sammen længere og gerne vil separeres eller skilles, bør I overveje at søge juridisk bistand ved hver jeres advokat. Med juridisk bistand kan I finde ud af, hvordan I stilles rent juridisk, økonomisk og i forhold til børn.

PrivatretsAdvokaterne er specialiseret i at håndtere separation og skilsmisse og bistå med håndteringen af delingen af fællesboet. Vi hjælper dig med at skabe overblik og ro, så du kan komme igennem separationen eller skilsmissen på en god og gennemskuelig måde.

Alt efter dine konkrete ønsker og behov bistår vi dig som din advokat med alle stadierne af skilsmisse og bodelingen, herunder vilkårsforhandlingen, fortolkning af eventuel ægtepagt, bodelingen, realisation af fast ejendom, og håndtering af eventuel virksomhed, der indgår i fællesboet. 

Vi bistår naturligvis med at lave både bodelingsaftalen og boopgørelse og sikrer, at du er tilstrækkeligt rådgivet igennem hele processen.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret, herunder separation og skilsmisse.

Ønsker du juridisk bistand, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 45 23 00 20 for en uforpligtende drøftelse af din situation.

Hvis vi skal bistå dig med sagen, afregner vi efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Deling af pensioner ved separation og skilsmisse

Når man bliver separeret eller skilt, skal man opgøre sin delingsformue ved en bodeling. Hver ægtefælle ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af