Oprettelse af ægtepagt

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udarbejdelse af ægtepagter.

Som udgangspunkt afholder vi først et indledende møde, hvor du får generel rådgivning om ægtepagter og hvordan du sikrer dig selv bedst muligt, hvis du og din ægtefælle skulle blive separeret eller skilt. På mødet gennemgår vi din aktuelle situation samt dine behov og ønsker for at nå frem til den bedste løsning for dig og din ægtefælle.

I mange tilfælde er det hensigtsmæssigt, at din ægtefælle får sin egen advokat.

På baggrund af vores drøftelser udarbejder vi et udkast til ægtepagten, som afspejler det, vi har talt om på mødet. Du får udkastet til gennemgang. Når du har godkendt udkastet, sender vi udkastet til godkendelse hos din ægtefælle (og dennes evt. advokat).

Når både du og din ægtefælle har godkendt ægtepagtens indhold, sørger for for at registrere ægtepagten i Tinglysningssystemet. Herefter skal ægtepagten underskrives af dig og din ægtefælle elektronisk med MitID.

Når ægtepagten er underskrevet af jer begge, sørger vi for tinglysning af ægtepagten. Der betales et gebyr på DKK 1.850 for tinglysning af ægtepagten.

Ægtepagten er først gyldig, når den er underskrevet og tinglyst.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af ægtepagter og rådgivning om ægtefællers formueordning.

Du er altid velkommen til at ringe til os for en uforpligtende drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

Skal vi hjælpe dig med udarbejdelse af en ægtepagt, afregner vi som efter anvendt tidsforbrug i henhold gældende timesats.

Hertil kommer gebyret på DKK 1.850 for tinglysning af ægtepagten.


Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ...»

Hvad må man aftale i en ægtepagt?

Hos PrivatretsAdvokaterne får vi af og til henvendelser, der drejer sig om, om man kan stille betingelser ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Ægtepagt

Ægtepagt En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller om, hvilken formueordning de ønsker i ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af