Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke længere selv har evnen til handle på egne vegne.

Dette vil oftest være tilfældet, hvis man f.eks. rammes af en alvorlig sygdom eller demens.

Med en fremtidsfuldmagt kan man på forhånd vælge, hvem man ønsker skal administrere ens formue og personlige interesser, når man ikke længere selv er i stand til at gøre dette.

Den eller de person(er), der indsættes som fremtidsfuldmagtshavere bør altid personer, som man har fuld tillid til.

En fremtidsfuldmagt kan omfatte personlige forhold og/eller økonomiske forhold. Man behøver ikke indsætte den eller de samme personer til at varetage begge forhold.  

En fremtidsfuldmagt registreres i Fremtidsfuldmagtsregistreret ved tinglysningsretten. Fremtidsfuldmagten underskrives elektronisk og skal for at være gyldig og vedstås hos notaren.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Når en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft

  En fremtidsfuldmagt er en slags forsikring, man ikke håber kommer i spil. Skal en fremtidsfuldmagt ...»

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der regulerer fremtidige forhold. Fremtidsfuldmagtsreglerne trådte ...»

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke længere ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af