Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke længere selv har evnen til handle på egne vegne.

Dette vil oftest være tilfældet, hvis man f.eks. rammes af en alvorlig sygdom eller demens.

Med en fremtidsfuldmagt kan man på forhånd vælge, hvem man ønsker skal administrere ens formue og personlige interesser, når man ikke længere selv er i stand til at gøre dette.

Den eller de person(er), der indsættes som fremtidsfuldmagtshavere bør altid personer, som man har fuld tillid til.

En fremtidsfuldmagt kan omfatte personlige forhold og/eller økonomiske forhold. Man behøver ikke indsætte den eller de samme personer til at varetage begge forhold.  

En fremtidsfuldmagt registreres i Fremtidsfuldmagtsregistreret ved tinglysningsretten. Fremtidsfuldmagten underskrives elektronisk og skal for at være gyldig og vedstås hos notaren.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

Når en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft

  En fremtidsfuldmagt er en slags forsikring, man ikke håber kommer i spil. Skal en fremtidsfuldmagt ...»

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af