Formuefællesskab

Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke har oprettet en ægtepagt om særeje. 

Har ægtefæller formuefællesskab, eller delingsformue som det kaldes, betyder det, at de skal dele deres formue med deres ægtefælle, når ægteskabet ophører - uanset om ægteskabet ophører på grund af separation, skilsmisse eller død. 

Formuefællesskab betyder ikke, at ægtefællerne ejer i deres formuer i fælleskab - det, de hver især har indbragt i eller erhvervet under ægteskabet, tilhører dem selv. Ægtefæller kan derfor råde over egen formue og hæfter også for den gæld, de selv stifter. Det er først ved ægteskabets ophør - ved separation, skilsmisse eller død - at formuen skal opgøres, og hvis ægtefællens nettoformue er positiv, skal den anden ægtefælle have halvdelen af værdien af formuen. 

Hvis en ægtefælles nettoformue er negativ, beholder ægtefællen selv sin nettoformue og gælden, men modtager halvdelen af den anden ægtefælles positive nettoformue.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ...»

Hvad må man aftale i en ægtepagt?

Hos PrivatretsAdvokaterne får vi af og til henvendelser, der drejer sig om, om man kan stille betingelser ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Ægtepagt

Ægtepagt En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller om, hvilken formueordning de ønsker i ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af