Familieretshuset

Fra den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset.

Familieretshusets opgave er at behandle sager, som vedrører familier, herunder sager om:

- Adoption

- Separation og skilsmisse

- Forældremyndighed, bopæl og samvær

- Fastsættelse af ægtefællebidrag og børnebidrag

- Faderskab og medmoderskab

- Værgemål

- Navne

 Du kan læse mere om Familieretshuset på Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk 

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny retsafgiftslov - hvad betyder det for dig?

Den 1. oktober 2021 træder en ny retsafgiftslov i kraft. Retsafgifter betales til domstolene, når domstolene ...»

Hvad er processen og pris?

Hos PrivatretsAdvokaterne går vi op i levere et godt stykke arbejde over for vores klienter. Vi gennemgår ...»

Notar

Notar En notar er en officiel person, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter ...»

Familieretshuset

Familieretshuset Fra den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset. Familieretshusets ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af