Familieretshuset

Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset.

Familieretshusets opgave er at behandle sager, som vedrører familier, herunder sager om:

- Adoption

- Separation og skilsmisse

- Forældremyndighed, bopæl og samvær

- Fastsættelse af ægtefællebidrag og børnebidrag

- Faderskab og medmoderskab

- Værgemål

- Navne

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny retsafgiftslov - hvad betyder det for dig?

Den 1. oktober 2021 træder en ny retsafgiftslov i kraft. Retsafgifter betales til domstolene, når domstolene ...»

Notar

Notar En notar er en officiel person, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter ...»

Familieretshuset

Familieretshuset Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset. Familieretshusets ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af