Der er 24 byretter i Danmarks 24 retskredse. 

Byretterne behandler primært straffesager og civilesager. I hver byret er der underafdelinger med fogedret, skifteret, familieret og boligret.  

 

Som udgangspunkt begynder alle retssager i byretten. 

En sag kan af byretten henvises direkte til landsretten, hvis sagen har principel karakter, eller hvis sagen antages at få stor betydning for andre, end sagens direkte parter. 

Find din retskreds her 

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Byret

Der er 24 byretter i Danmarks 24 retskredse.  Byretterne behandler primært straffesager og civilesager. I ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af