Boafgift

Boafgift er den afgift til statskassen, som betales af dødsboets beholdning. Boafgiften beregnes og udredes af boet, inden arvingerne modtager deres arv

Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der udloddes arv til:

- Arv til efterlevende ægtefælle og almenvelgørende foreninger og organisationer er afgiftsfri.

- Der betales boafgift på 15 % af arv til arvinger i 2. og 3. arveklasse (forældre, børn, børnebørn m.v.) samt til samlevende, hvor samlivet har varet i mindst 2 år, og der er fælles børn.

- Der betales boafgift på 15 % og tillægsboafgift på 25 % af arv til fjernere slægtninge og ubeslægtede, herunder samlevende der ikke opfylder ovenstående betingelser.

Inden beregning af boafgift og evt. tillægsboafgift fradrages boet et afgiftsfritaget bundfradrag på DKK 308.800 (2021).

 

Oversigt over bundfradrag:

2019: DKK 295.300 

2020: DKK 301.900

2021: DKK 308.800

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Indbotestamente

Indbotestamente Et indbotestamente er et uformelt dokument, hvor du kan bestemme, hvem der skal arve ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af