Boafgift

Boafgift er den afgift til statskassen, som betales af dødsboets beholdning. Boafgiften beregnes og udredes af boet, inden arvingerne modtager deres arv. 

Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der udloddes arv til:

- Arv til efterlevende ægtefælle og almenvelgørende foreninger og organisationer er afgiftsfri.

- Der betales boafgift på 15 % af arv til arvinger i 2. og 3. arveklasse (forældre, børn, børnebørn m.v.) samt til samlevende, hvor samlivet har varet i mindst 2 år, og der er fælles børn.

- Der betales boafgift på 15 % og tillægsboafgift på 25 % af arv til fjernere slægtninge og ubeslægtede, herunder samlevende der ikke opfylder ovenstående betingelser.

Inden beregning af boafgift og evt. tillægsboafgift fradrages boet et afgiftsfritaget bundfradrag på DKK 308.800 (2021).

 

Oversigt over bundfradrag:

2019: DKK 295.300 

2020: DKK 301.900

2021: DKK 308.800

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Har du styr på, hvem der arver dig?

Har du ikke oprettet et testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver dig. Hvis du har ...»

Trænger dit testamente til opdatering?

Det kræver ofte mange overvejelser at få lavet et testamente, og når det er underskrevet for notaren ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Indbotestamente

Indbotestamente Et indbotestamente er et uformelt dokument, hvor du kan bestemme, hvem der skal arve ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af