Boafgift

Boafgift er den afgift til statskassen, som betales af dødsboets beholdning. Boafgiften beregnes og udredes af boet, inden arvingerne modtager deres arv

Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der udloddes arv til:

- Arv til efterlevende ægtefælle og almenvelgørende foreninger og organisationer er afgiftsfri.

- Der betales boafgift på 15 % af arv til arvinger i 2. og 3. arveklasse (forældre, børn, børnebørn m.v.) samt til samlevende, hvor samlivet har varet i mindst 2 år, og der er fælles børn.

- Der betales boafgift på 15 % og tillægsboafgift på 25 % af arv til fjernere slægtninge og ubeslægtede, herunder samlevende der ikke opfylder ovenstående betingelser.

Inden beregning af boafgift og evt. tillægsboafgift fradrages boet et afgiftsfritaget bundfradrag på DKK 321.700 (ved dødsfald i 2023) og DKK 333.100 (dødsfald i 2024)

 

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af