Boafgift

Boafgift er den afgift til statskassen, som betales af dødsboets beholdning. Boafgiften beregnes og udredes af boet, inden arvingerne modtager deres arv

Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der udloddes arv til:

- Arv til efterlevende ægtefælle og almenvelgørende foreninger og organisationer er afgiftsfri.

- Der betales boafgift på 15 % af arv til arvinger i 2. og 3. arveklasse (forældre, børn, børnebørn m.v.) samt til samlevende, hvor samlivet har varet i mindst 2 år, og der er fælles børn.

- Der betales boafgift på 15 % og tillægsboafgift på 25 % af arv til fjernere slægtninge og ubeslægtede, herunder samlevende der ikke opfylder ovenstående betingelser.

Inden beregning af boafgift og evt. tillægsboafgift fradrages boet et afgiftsfritaget bundfradrag på DKK 312.500 (2022).

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bundfradrag

289.000 kr.

295.300 kr.

301.900 kr.

308.800 kr.

312.500 kr.

321.700 kr.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af