Arkiv

Liste over artikler

10. januar 2022

Arving eller legatar

Hvad er en arving, og hvad er en legatar? Og hvad er forskellen på de to? Læs mere nedenfor. Arving En arving er en person, som ved testamente eller efter arveloven skal modtage en del af eller hele formuen efter en afdød person. Hvis du har ægtefælle og/eller børn, børnebørn mv....»

5. januar 2022

Forskellen på delingsformue og sameje

At blive gift medfører typisk et økonomisk fællesskab. Det ved de fleste ægtefæller, men hos PrivatretsAdvokaterne oplever vi ofte, at de to begreber bliver sammenblandet og misforstået. Mange har den fejlagtige opfattelse, at delingsformue betyder, at formuerne bliver fælles ved ægteskabet, og at delingsformue betyder, at man ejer alt sammen....»

29. december 2021

Bodelingsaftale ved separation og skilsmisse

En bodelingsaftale er den aftale om deling af fællesboet, I som ægtefæller indgår i forbindelse med en separation eller skilsmisse. Aftalen skal være skriftlig og underskrevet, men derudover er der ikke formkrav til indholdet af en bodelingsaftale. Hvis du og din ægtefælle står overfor at skulle skilles eller separeres, skal I dele fællesboet....»

22. december 2021

Hvor store gaver må du give til børn og svigerbørn?

Hvis du ønsker at give større gaver, herunder primært pengegaver af større værdi, skal du være opmærksom på, at der i nogle tilfælde skal betales gaveafgift. Sædvanlige lejlighedsgaver og mindre gaver, er ikke underlagt afgiftsreglerne. Giver du imidlertid gaver til dine nærmeste, kan gaver indtil et vis beløb gives uden gaveafgift....»

20. december 2021

Arv og boafgift som samlevende

Som samlevende arver man ikke hinanden automatisk. Det vil sige, at det kræver oprettelse af et testamente, hvis I som samlevende ønsker at sikre, at I arver hinanden. Der opnås ikke automatisk arveret, uanset om I har børn sammen eller ej, og uanset hvor længe I har boet sammen....»

9. december 2021

Forældre uenige om coronavaccine til børn

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at børn ned til 5 år bliver vaccineret mod covid-19. Men hvad gør du, hvis du og barnets anden forælder er uenige om, hvorvidt jeres barn skal have coronavaccinen eller ej? Hvis man som forældre har fælles forældremyndighed, skal man være enige om væsentlige beslutninger om barnet....»

25. november 2021

Hvad betyder delt bopæl?

Fra den 1. april 2019 blev det muligt for forældre at aftale delt bopæl for deres fælles barn. Delt bopæl betyder, at begge forældre er at betragte som bopælsforældre – i modsætning til når den ene forælder er bopælsforælder, og den anden forælder er samværsforælder....»

11. november 2021

Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ejer alt som delingsformue. Delingsformuen skal værdimæssigt ligedeles mellem ægtefællerne i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Ved en ægtepagt kan man som ægtefæller bestemme, at der skal gælde en anden formueordning i ægteskabet....»

4. november 2021

Nye regler om børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder de nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse i kraft. Børne- og ungeydelse, tidligere kaldet børnepenge, er et beløb, som forældre modtager fra staten. Indtil nu har reglerne været sådan, at børne- og ungeydelsen bliver udbetalt til den ene forælder – typisk barnets mor....»

8. september 2021

Bør du give samtykke til uskiftet bo?

I disse tider hvor mange familier består af ”dine, mine og vores børn”, vil der for mange børn opstå et spørgsmål om, hvordan du kan hjælpe din stedmor eller stedfar, når din egen forælder er død. Hvis du har et godt forhold til din mors eller fars nye ægtefælle, kan du have et ønske om at sikre, at ægtefællen ikke skal gå fra hus og hjem for at du selv kan modtage arv efter din forælder....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af