Arkiv

Liste over artikler

7. oktober 2022

Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter. Den nye skifteportal er en digitalisering af den dødsboproces, der gennemføres ved skifteretterne og for boets behandlere. Betydningen af den nye skifteportal er, at virksomheder, borgere og myndigheder nu samlet skal anmeldes deres krav ét sted, hvor der tidligere kunne ske anmeldelse til både skifteretten, bobestyrer eller boets kontaktperson....»

27. juni 2022

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne har haft skal skiftes. Der kan være tale om både formelle, økonomiske og mere følsomme forhold, der skal tages stilling til. Ægtefælleskiftes kan deles op i tre forskellige elementer, der skal tages stilling til eller afgøres, hvis I ikke er enige....»

19. maj 2022

Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet en samejeoverenskomst). Det vil sædvanligvis være særligt relevant ved køb af en lejlighed, et sommerhus eller et hus, som flere parter ejer sammen – herunder hvis du køber en bolig sammen med din samlever, eller du køber et sommerhus med familiemedlemmer eller venner....»

25. april 2022

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, når du ikke længere er i stand til det selv. Du kan i en fremtidsfuldmagt indsætte en eller flere fuldmægtige til at hjælpe med dine økonomiske og/eller personlige forhold....»

13. april 2022

Forskellen på privat skifte og forenklet privat skifte

Et privat skifte, uanset om det er under den forenklede proces eller ej, kræver enighed blandt arvingerne. For at få et dødsbo udleveret til privat skifte eller forenklet privat skifte, skal alle afdødes arvinger være enige herom. Arvingerne skal også være enige om samtlige beslutninger vedrørende boets behandling, herunder hvordan boets aktiver skal fordeles/sælges, og hvordan arveforholdene er....»

21. marts 2022

Forældremyndighed

Når man som forældre får et barn sammen, får man som udgangspunkt fælles forældremyndighed over barnet. Hvis man ikke er gift, når barnet bliver født, skal man huske at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab på www.borger.dk – således at barnets far bliver registreret som far til barnet....»

14. marts 2022

Samværsordning - hvad er bedst for barnet?

Et barn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre. Det er forældrenes ansvar at sikre, at barnet har en god kontakt til begge forældre. I forbindelse med en separation, skilsmisse eller samlivsophævelse, vil man som forældre først skulle tage stilling til, hvor barnet skal bo, og dernæst hvilken samværsordning der skal gælde for barnet....»

11. marts 2022

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug af den såkaldte 30 %-regel. 30 %-reglen er særligt relevant, hvis du kun har arvinger uden for din nærmeste familie, fordi disse arvinger betaler 36,25 % i bo- og tillægsboafgift af arven efter dig....»

3. marts 2022

Forskellen på bopælsforælder og samværsforælder

Når man som forældre har et barn sammen og ikke bor sammen, skal barnet have bopæl hos den ene forælder. Den forælder, som barnet har bopæl hos, bliver bopælsforælder. Den anden forælder kaldes samværsforælder, og det er den forælder, som barnet har samvær hos....»

1. marts 2022

Deling af pensioner ved separation og skilsmisse

Når man bliver separeret eller skilt, skal man opgøre sin delingsformue ved en bodeling. Hver ægtefælle skal dele sin positive nettobodel med den anden ægtefælle, så ægtefællerne stilles lige. Hvis man ikke har en ægtepagt om særeje, ejer man som udgangspunkt alt som delingsformue og derfor indgår samtlige aktiver, herunder indestående på bankkonti, værdipapirdepoter, aktier mv....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter. Den nye skifteportal er en ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske beløb ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af