Arkiv

Liste over artikler

14. juni 2023

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også rådigheden over afdødes værdier og gæld.  Er der en fast ejendom i fællesboet og tilhørte ejendommen helt eller delvist afdøde, skulle den efterlevende ægtefælle have skifteretsattesten tinglyst på ejendommen som dokumentation for, at ægtefællen nu kunne råde over ejendommen, f....»

22. marts 2023

Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede. Dødsanmeldelsen kan indgives sædvanligvis af bedemanden eller af de efterladte via borger.dk. Med dødsanmeldelsen anføres en kontaktperson....»

6. januar 2023

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ofte følger med nytårsforsættet. Januar er højsæson for skilsmisser og separationer. Blot klædt på til den – ofte – vanskelige beslutning og få svar på et par af de mange spørgsmål, der melder sig, hvis du står midt i beslutningen....»

23. november 2022

Mortifikation og indrykningsfrist i Statstidende i 2023

En sag om mortifikation tager lang tid, og der er visse frister man skal være opmærksom på, for at processen ikke bliver længere. Mortifikationssager skal offentliggøres i Statstidende, og selv om sagerne kan anlægges hele året, offentliggøres mortifikationer kun fire gang om året....»

11. november 2022

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan årligt modtaget afgiftsfri gave fra gavegiver indenfor beløbsgrænsen. Eksempelvis kan et barn i 2023 modtage en gave fra sin far på ialt DKK 71.500. Gaver over dette beløb, skal der betales gaveafgift af, med 15%....»

7. oktober 2022

Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter. Den nye skifteportal er en digitalisering af den dødsboproces, der gennemføres ved skifteretterne og for boets behandlere. Betydningen af den nye skifteportal er, at virksomheder, borgere og myndigheder nu samlet skal anmeldes deres krav ét sted, hvor der tidligere kunne ske anmeldelse til både skifteretten, bobestyrer eller boets kontaktperson....»

27. juni 2022

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne har haft skal skiftes. Der kan være tale om både formelle, økonomiske og mere følsomme forhold, der skal tages stilling til. Ægtefælleskiftes kan deles op i tre forskellige elementer, der skal tages stilling til eller afgøres, hvis I ikke er enige....»

19. maj 2022

Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet en samejeoverenskomst). Det vil sædvanligvis være særligt relevant ved køb af en lejlighed, et sommerhus eller et hus, som flere parter ejer sammen – herunder hvis du køber en bolig sammen med din samlever, eller du køber et sommerhus med familiemedlemmer eller venner....»

25. april 2022

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, når du ikke længere er i stand til det selv. Du kan i en fremtidsfuldmagt indsætte en eller flere fuldmægtige til at hjælpe med dine økonomiske og/eller personlige forhold....»

13. april 2022

Forskellen på privat skifte og forenklet privat skifte

Et privat skifte, uanset om det er under den forenklede proces eller ej, kræver enighed blandt arvingerne. For at få et dødsbo udleveret til privat skifte eller forenklet privat skifte, skal alle afdødes arvinger være enige herom. Arvingerne skal også være enige om samtlige beslutninger vedrørende boets behandling, herunder hvordan boets aktiver skal fordeles/sælges, og hvordan arveforholdene er....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af