Arkiv

Liste over artikler

19. maj 2022

Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet en samejeoverenskomst). Det vil sædvanligvis være særligt relevant ved køb af en lejlighed, et sommerhus eller et hus, som flere parter ejer sammen – herunder hvis du køber en bolig sammen med din samlever, eller du køber et sommerhus med familiemedlemmer eller venner....»

25. april 2022

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, når du ikke længere er i stand til det selv. Du kan i en fremtidsfuldmagt indsætte en eller flere fuldmægtige til at hjælpe med dine økonomiske og/eller personlige forhold....»

13. april 2022

Forskellen på privat skifte og forenklet privat skifte

Et privat skifte, uanset om det er under den forenklede proces eller ej, kræver enighed blandt arvingerne. For at få et dødsbo udleveret til privat skifte eller forenklet privat skifte, skal alle afdødes arvinger være enige herom. Arvingerne skal også være enige om samtlige beslutninger vedrørende boets behandling, herunder hvordan boets aktiver skal fordeles/sælges, og hvordan arveforholdene er....»

21. marts 2022

Forældremyndighed

Når man som forældre får et barn sammen, får man som udgangspunkt fælles forældremyndighed over barnet. Hvis man ikke er gift, når barnet bliver født, skal man huske at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab på www.borger.dk – således at barnets far bliver registreret som far til barnet....»

14. marts 2022

Samværsordning - hvad er bedst for barnet?

Et barn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre. Det er forældrenes ansvar at sikre, at barnet har en god kontakt til begge forældre. I forbindelse med en separation, skilsmisse eller samlivsophævelse, vil man som forældre først skulle tage stilling til, hvor barnet skal bo, og dernæst hvilken samværsordning der skal gælde for barnet....»

11. marts 2022

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug af den såkaldte 30 %-regel. 30 %-reglen er særligt relevant, hvis du kun har arvinger uden for din nærmeste familie, fordi disse arvinger betaler 36,25 % i bo- og tillægsboafgift af arven efter dig....»

3. marts 2022

Forskellen på bopælsforælder og samværsforælder

Når man som forældre har et barn sammen og ikke bor sammen, skal barnet have bopæl hos den ene forælder. Den forælder, som barnet har bopæl hos, bliver bopælsforælder. Den anden forælder kaldes samværsforælder, og det er den forælder, som barnet har samvær hos....»

1. marts 2022

Deling af pensioner ved separation og skilsmisse

Når man bliver separeret eller skilt, skal man opgøre sin delingsformue ved en bodeling. Hver ægtefælle skal dele sin positive nettobodel med den anden ægtefælle, så ægtefællerne stilles lige. Hvis man ikke har en ægtepagt om særeje, ejer man som udgangspunkt alt som delingsformue og derfor indgår samtlige aktiver, herunder indestående på bankkonti, værdipapirdepoter, aktier mv....»

25. februar 2022

Hvor skal barnet bo?

Når man som forældre går fra hinanden, er det typisk en af de største og vigtigste beslutninger, hvor barnet skal bo – og dermed hvem af forældrene, der skal være bopælsforælder. Her kan du blive klogere på, hvordan I som forældre bestemmer, hvor barnet skal have bopæl....»

24. februar 2022

Skifte af et dødsbo

Når en person dør, skal boet efter den afdøde skiftes. Skifte af et dødsbo kan ske på flere forskellige måder, og det vil afhænge af den konkrete situation, hvilken skifteform der vælges. I det følgende gennemgås de forskellige måder, hvorpå der kan ske skifte af et dødsbo: Privat skifte Hvis arvingerne efter afdøde er enige om, at dødsboet skal skiftes privat, kan man anmode skifteretten om et privat skifte....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet ...»

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

a conto

A conto  Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

Vidnetestamente

Vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to uvildige vidner. Vidnerne bekræfter ved egen ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af