Bør man oprette testamente, når man er gift?

Bør man oprette testamente, når man er gift?

Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Livsforsikring og pension ved død

Livsforsikring og pension ved død

Forrige
Næste

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, når du ikke længere er her. Har du oprettet et testamente, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at din livssituation kan ændre sig – og dermed også de ønsker, du måtte have til fordelingen af dine ejendele ved din død. Du skal derfor være opmærksom på, om dit testamente trænger til en opdatering.

Et testamente vil altid tage udgangspunkt i den livssituation, du befandt dig i på oprettelsestidspunktet, og selvom et testamente til en vis grad kan foregribe potentielle ændringer i din situation, bør du med passende mellemrum gennemgå dit testamente for at være sikker på, at det fortsat stemmer overens med dine ønsker.

Nedenfor gives nogle eksempler på situationer, hvor det kan være særligt relevant med en opdatering af dit testamente:

Sammenflytning med kæreste

Man arver ikke automatisk hinanden, når man er kærester – heller ikke selvom man bor sammen. Hvis du flytter sammen med din kæreste, er det derfor vigtigt, at du overvejer at opdatere dit testamente, hvis du ønsker, at din samlever skal arve dig.

Du og din samlever kan enten oprette et fælles testamente – enten som et gensidigt testamente eller et udvidet samlevertestamente – eller du ændre dit eget testamente, så du tilgodeser din samlever.

Indgåelse af ægteskab

Som ægtefæller opnår man arveret efter hinanden. Hvis du skal indgå ægteskab, skal du derfor være opmærksom på, at din ægtefælle indtræder som tvangsarving efter dig, uanset om du har et testamente, hvor du tilgodeser andre end din ægtefælle.

Hvis du indgår ægteskab, bortfalder dit tidligere testamente ikke automatisk. Hvis du ønsker, at din ægtefælle skal arve mest muligt, skal du derfor opdatere dit testamente. Det er desuden vigtigt, at du overvejer, hvordan arven til dine eventuelle børn skal se ud, når der indtræder en ægtefælle som tvangsarving efter dig.

Separation, skilsmisse eller samlivsophævelse

Hvis du og din tidligere ægtefælle eller samlever har oprettet et gensidigt testamente, vil testamentet som udgangspunkt bortfalde, hvis I bliver separeret, skilt eller ophæver jeres samliv. Det kan dog være bestemt i testamentet, at nogle bestemmelser – f.eks. bestemmelser om særeje til børn – fortsat skal gælde.

Da separationen, skilsmissen eller samlivsophævelsen højst sandsynligt vil medføre ændringer i dine ønsker til, hvem der skal arve dig, kan det være en god idé at få gennemgået dit eksisterende testamente i den forbindelse. Det samme gælder, hvis du trods separationen, skilsmissen eller samlivsophævelsen fortsat ønsker, at din tidligere ægtefælle eller samlever skal arve dig.

Ændringer i din økonomi

Hvis du oplever væsentlige ændringer i din økonomiske situation, kan det være oplagt at gennemgå dit testamente og evt. opdatere dette.

Det gælder både, hvis du f.eks. måtte arve en stor sum penge, som du ønsker at testere til en bestemt person, eller hvis din formue måtte blive væsentligt mindre, idet du ved testamente kan have rådet over en større formue ved at yde legater og lignende, som ikke længere kan opfyldes.

Ændringer i dine arvingers forhold

I forbindelse med ændringer i din nærmeste familie kan der opstå behov for at opdatere dit testamente, så du tilgodeser dem, du ønsker. Det kan f.eks. være, hvis du får børnebørn, som du ønsker at tilgodese i dit testamente – eller hvis en af dine arvinger går bort, og du ønsker, at denne arvings arv i stedet skal gå til en anden.

Testamente fra før den 1. oktober 1990

Hvis du har oprettet dit testamente før den 1. oktober 1990, skal du være opmærksom på, at der den 1. oktober 1990 blev indført nye særejetyper i lovgivningen. Indtil den 1. oktober 1990 var det kun muligt at bestemme, at arv skulle tilhøre modtageren som fuldstændigt særeje.

Hvis du har et testamente fra før den 1. oktober 1990, og du har alene skrevet, at arven skal være dine arvingers særeje, fortolkes dette som et skilsmissesæreje i henhold til de nuværende regler. Skilsmissesæreje er dog i mange tilfælde ikke hensigtsmæssigt, og det er derfor en god idé at tjekke, hvordan særejebestemmelsen i dit ældre testamente er udformet.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udarbejdelse af testamenter, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse, hvis du er i tvivl om, om det er på tide med en opdatering af dit testamente.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af