Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Arving eller legatar

Hvad er en arving, og hvad er en legatar? Og hvad er forskellen på de to?

Læs mere nedenfor.

Arving

En arving er en person, som ved testamente eller efter arveloven skal modtage en del af eller hele formuen efter en afdød person.

Hvis du har ægtefælle og/eller børn, børnebørn mv. (livsarvinger), skal de altid arve tvangsarv efter dig. Din ægtefælle og/eller dine livsarvinger er derfor altid arvinger - uanset om du ved testamente har begrænset deres arv, så de kun modtager tvangsarv. Tvangsarven til din ægtefælle og/eller dine livsarvinger udgør 1/4 af din formue.

Har du ægtefælle og/eller livsarvinger, kan du bestemme over de resterende 3/4 af din formue ved at oprette et testamente. De 3/4 af din formue kaldes friarv. I et testamente kan du derfor bestemme, om der skal være andre arvinger end din ægtefælle og/eller dine livsarvinger til at arve friarv efter dig.

Hvis du hverken har en ægtefælle eller livsarvinger, vil det være dine forældre, subsidiært dine søskende eller dine nevøer/niecer, som arver dig. Dine forældre og/eller søskende er derfor dine arvinger efter arveloven. Hvis du hverken har forældre, søskende eller nevøer/niecer, er det dine bedsteforældre, subsidiært dine forældres søskende, som arver dig, og som vil være dine arvinger efter arvelovens regler.

Hvis du hverken har en ægtefælle eller livsarvinger, kan du bestemme over hele din formue ved at oprette et testamente. I et testamente kan du bestemme, at arven efter dig skal tilfalde andre end din familie, som det ellers ville følge af arveloven.

Dine arvinger kan være den eller de person(er) eller organisation(er), som du ønsker. Der er derfor som udgangspunkt ikke nogen begrænsninger i forhold til, hvem du indsætter som arvinger i dit testamente - så længe du kun testerer over friarv.

Ved indsættelse af en arving i dit testamente, bør du skrive navn og fødselsdato/CPR-nummer på personen. På den måde sikrer du, at din arving vil blive fundet ved din død.

Som arving kan man være med til at træffe beslutninger om dødsboets behandling. En arving får derfor altid indflydelse på skiftet af dit dødsbo. Det gælder både de arvinger, du har indsat i dit testamente, samt de arvinger, som skal arve dig efter arvelovens regler.

Legatar

En legatar er en person, som ved testamente er indsat til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand efter en afdød person.

Du kan vælge at indsætte bestemmelser i dit testamente om, at en bestemt person eller organisation skal arve et kontantbeløb eller bestemte ejendele efter dig. Hvis du indsætter sådanne bestemmelser, bliver personen/organisationen legatar – og modtager ved din død enten et sumlegat (et kontantbeløb) eller et genstandslegat (en ejendel), som du har bestemt.

Hvis du har indsat en legatar til at arve en bestemt genstand, og du ikke længere ejer genstanden på tidspunktet for din død, får legataren ikke andet i stedet for - medmindre du har anført dette.

I dit testamente kan du vælge at angive, hvorvidt legatet skal gives fri for bo- og tillægsboafgift, eller om din legatar selv skal betale afgift af legatets værdi. Hvis legatet udredes fri for bo- og tillægsboafgift, er det dit dødsbo, der afholder afgiften for legataren.

En legatar har - i modsætning til arvinger - ingen indflydelse på skiftet af dit dødsbo. Et legat vil som udgangspunkt blive udredt forlods, dvs. med det samme, når der er overblik over dødsboets aktiver og passiver - og inden arvingerne modtager deres arv.

Hvis du vælger at indsætte en legatar i dit testamente, skal du altid overveje, om legatet kan indeholdes i den del af din formue, som er friarv. I modsat fald kan legatet ikke udredes, da din ægtefælle og/eller børn, børnebørn mv. (livsarvinger), altid har ret til deres tvangsarv på 1/4 af din formue.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i arv og testamenter, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende oprettelse af et testamente, hvis du f.eks. ønsker tilgodese en person eller organisation som arving eller legatar.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af