Arkiv

Liste over artikler

10. februar 2022

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, når du ikke længere er her. Har du oprettet et testamente, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at din livssituation kan ændre sig – og dermed også de ønsker, du måtte have til fordelingen af dine ejendele ved din død....»

2. februar 2022

Forløbet i Familieretten - Model A, B, C og D

Hvis man som forældre er uenige om barnets bopæl, samvær eller forældremyndighed, skal man kontakte Familieretshuset. I Familieretshuset vil der som udgangspunkt blive lagt op til, at forældrene selv skal blive enige om den bedste løsning for barnet. Hvis det ikke lykkes forældrene at nå til enighed, kan forældrene anmode om, at der træffes en afgørelse....»

19. januar 2022

Separation eller skilsmisse

Hvis du har taget beslutningen om, at du ikke længere ønsker at være i dit ægteskab, er der to muligheder for at opløse ægteskabet: separation eller skilsmisse. Juridisk set har separation og skilsmisse mange af de samme retsvirkninger, men der er alligevel forskelle på de to, som du kan læse mere om her....»

10. januar 2022

Arving eller legatar

Hvad er en arving, og hvad er en legatar? Og hvad er forskellen på de to? Læs mere nedenfor. Arving En arving er en person, som ved testamente eller efter arveloven skal modtage en del af eller hele formuen efter en afdød person. Hvis du har ægtefælle og/eller børn, børnebørn mv....»

5. januar 2022

Forskellen på delingsformue og sameje

At blive gift medfører typisk et økonomisk fællesskab. Det ved de fleste ægtefæller, men hos PrivatretsAdvokaterne oplever vi ofte, at de to begreber bliver sammenblandet og misforstået. Mange har den fejlagtige opfattelse, at delingsformue betyder, at formuerne bliver fælles ved ægteskabet, og at delingsformue betyder, at man ejer alt sammen....»

29. december 2021

Bodelingsaftale ved separation og skilsmisse

En bodelingsaftale er den aftale om deling af fællesboet, I som ægtefæller indgår i forbindelse med en separation eller skilsmisse. Aftalen skal være skriftlig og underskrevet, men derudover er der ikke formkrav til indholdet af en bodelingsaftale. Hvis du og din ægtefælle står overfor at skulle skilles eller separeres, skal I dele fællesboet....»

22. december 2021

Hvor store gaver må du give til børn og svigerbørn?

Hvis du ønsker at give større gaver, herunder primært pengegaver af større værdi, skal du være opmærksom på, at der i nogle tilfælde skal betales gaveafgift. Sædvanlige lejlighedsgaver og mindre gaver, er ikke underlagt afgiftsreglerne. Giver du imidlertid gaver til dine nærmeste, kan gaver indtil et vis beløb gives uden gaveafgift....»

20. december 2021

Arv og boafgift som samlevende

Som samlevende arver man ikke hinanden automatisk. Det vil sige, at det kræver oprettelse af et testamente, hvis I som samlevende ønsker at sikre, at I arver hinanden. Der opnås ikke automatisk arveret, uanset om I har børn sammen eller ej, og uanset hvor længe I har boet sammen....»

9. december 2021

Forældre uenige om coronavaccine til børn

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at børn ned til 5 år bliver vaccineret mod covid-19. Men hvad gør du, hvis du og barnets anden forælder er uenige om, hvorvidt jeres barn skal have coronavaccinen eller ej? Hvis man som forældre har fælles forældremyndighed, skal man være enige om væsentlige beslutninger om barnet....»

25. november 2021

Hvad betyder delt bopæl?

Fra den 1. april 2019 blev det muligt for forældre at aftale delt bopæl for deres fælles barn. Delt bopæl betyder, at begge forældre er at betragte som bopælsforældre – i modsætning til når den ene forælder er bopælsforælder, og den anden forælder er samværsforælder....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet ...»

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

a conto

A conto  Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

Vidnetestamente

Vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to uvildige vidner. Vidnerne bekræfter ved egen ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af