Arkiv

Liste over artikler

27. juni 2022

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne har haft skal skiftes. Der kan være tale om både formelle, økonomiske og mere følsomme forhold, der skal tages stilling til. Ægtefælleskiftes kan deles op i tre forskellige elementer, der skal tages stilling til eller afgøres, hvis I ikke er enige....»

19. maj 2022

Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet en samejeoverenskomst). Det vil sædvanligvis være særligt relevant ved køb af en lejlighed, et sommerhus eller et hus, som flere parter ejer sammen – herunder hvis du køber en bolig sammen med din samlever, eller du køber et sommerhus med familiemedlemmer eller venner....»

25. april 2022

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, når du ikke længere er i stand til det selv. Du kan i en fremtidsfuldmagt indsætte en eller flere fuldmægtige til at hjælpe med dine økonomiske og/eller personlige forhold....»

13. april 2022

Forskellen på privat skifte og forenklet privat skifte

Et privat skifte, uanset om det er under den forenklede proces eller ej, kræver enighed blandt arvingerne. For at få et dødsbo udleveret til privat skifte eller forenklet privat skifte, skal alle afdødes arvinger være enige herom. Arvingerne skal også være enige om samtlige beslutninger vedrørende boets behandling, herunder hvordan boets aktiver skal fordeles/sælges, og hvordan arveforholdene er....»

11. marts 2022

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug af den såkaldte 30%-regel. 30%-reglen er særligt relevant, hvis du kun har arvinger uden for din nærmeste familie, fordi disse arvinger betaler 36,25% i bo- og tillægsboafgift af arven efter dig....»

1. marts 2022

Deling af pensioner ved separation og skilsmisse

Når man bliver separeret eller skilt, skal man opgøre sin delingsformue ved en bodeling. Hver ægtefælle skal dele sin positive nettobodel med den anden ægtefælle, så ægtefællerne stilles lige. Hvis man ikke har en ægtepagt om særeje, ejer man som udgangspunkt alt som delingsformue og derfor indgår samtlige aktiver, herunder indestående på bankkonti, værdipapirdepoter, aktier mv....»

24. februar 2022

Skifte af et dødsbo

Når en person dør, skal boet efter den afdøde skiftes. Skifte af et dødsbo kan ske på flere forskellige måder, og det vil afhænge af den konkrete situation, hvilken skifteform der vælges. I det følgende gennemgås de forskellige måder, hvorpå der kan ske skifte af et dødsbo: Privat skifte Hvis arvingerne efter afdøde er enige om, at dødsboet skal skiftes privat, kan man anmode skifteretten om et privat skifte....»

10. februar 2022

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, når du ikke længere er her. Har du oprettet et testamente, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at din livssituation kan ændre sig – og dermed også de ønsker, du måtte have til fordelingen af dine ejendele ved din død....»

19. januar 2022

Separation eller skilsmisse

Hvis du har taget beslutningen om, at du ikke længere ønsker at være i dit ægteskab, er der to muligheder for at opløse ægteskabet: separation eller skilsmisse. Juridisk set har separation og skilsmisse mange af de samme retsvirkninger, men der er alligevel forskelle på de to, som du kan læse mere om her....»

10. januar 2022

Arving eller legatar

Hvad er en arving, og hvad er en legatar? Og hvad er forskellen på de to? Læs mere nedenfor. Arving En arving er en person, som ved testamente eller efter arveloven skal modtage en del af eller hele formuen efter en afdød person. Hvis du har ægtefælle og/eller børn, børnebørn mv....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af