Forrige
Næste

Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet en samejeoverenskomst). Det vil sædvanligvis være særligt relevant ved køb af en lejlighed, et sommerhus eller et hus, som flere parter ejer sammen – herunder hvis du køber en bolig sammen med din samlever, eller du køber et sommerhus med familiemedlemmer eller venner.

En samejeaftale skal først og fremmest indeholde bestemmelser om, hvordan samejet fungerer. F.eks. hvordan de løbende udgifter skal fordeles, hvem der har brugsret hvornår, og andre særlige aftaler som er vigtige for jer at få på plads.

Dernæst er det vigtigt at skrive i en samejeaftale, hvad der skal ske, hvis I ikke længere ønsker at eje aktivet sammen. I den forbindelse kan I f.eks. bestemme hvordan værdien skal fastsættes, og hvordan I tager stilling til, hvem der skal overtage aktivet, når samejet er ophævet – eller hvordan det skal foregå, hvis aktivet skal sælges til tredjemand.

Særligt vedrørende værdiansættelsen af aktivet vil parterne i sagens natur have modsatrettede interesser, hvis den ene part skal overtage hele aktivet – da ”sælger” vil have interesse i en høj værdiansættelse, mens ”køber” vil have interesse i en lav værdiansættelse. Sædvanligvis vil man ved en samejeaftale bestemme, at prisen fastsættes, inden det vurderes, hvem der skal overtage huset. På den måde har begge parter lige stor (eller lille) interesse i, at vurderingen er så tæt på virkeligheden som mulig.

Ved afvikling af samejet skal man således tage stilling til, hvordan aktivet skal værdiansættes. Skal det være ved, at man beder en eller flere ejendomsmæglere om at vurdere ejendommen, hvorefter værdien ansættes til (et gennemsnit af) vurderingerne. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at ejendomsmæglerne som udgangspunkt skal have et salær for vurderingen, og man skal derfor også forholde sig til, hvordan omkostningerne deles.

Hvis den ene part skal overtage ejendommen, vil der være udgifter til tinglysning mv., og man skal derfor forholde sig til, om udgiften afholdes af køber, sælger eller i fællesskab.

Det er altid lettere at blive enige om f.eks. værdiansættelsen af aktivet, når man er gode venner, fremfor når man er i gang med at afvikle samejet – hvorfor det anbefales, at man nøje overvejer hvilke bestemmelser, der skal gælde.

I skal være opmærksomme på, at en samejeaftale får stor betydning, når samejet skal ophæves – da samejeaftalen er det dokument, der regulerer, hvordan samejet skal afvikles. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, når man udarbejder og underskriver samejeaftalen, at samejeaftalens udformning og ordlyd stemmer overens med det, man ønsker.

Som udgangspunkt er det svært at anfægte en samejeaftale, der er indgået under samejet, hvis man ved samejets ophævelse er uenig i bestemmelserne. Derfor er det vigtigt, at man forholder sig til, hvad man skriver under på. I kan naturligvis altid vælge i fællesskab at tilsidesætte jeres samejeaftale eller at ændre den løbende, hvis der måtte blive behov for det.

Hvis den ene part indskyder mere i handlen end den anden, vil det give god mening at nedskrive dette i samejeaftalen, således at man sikrer en økonomisk udligning, når samejet ophæves. På den måde vil den part, der har indskudt mere i handlen, kunne være sikret at modtage halvdelen af forskellen mellem parternes indskud, når samejet ophæves.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udarbejdelse af samejeaftaler, herunder en samejeaftale vedrørende et hus, sommerhus eller en lejlighed. Du er velkommen til at kontakte os på telefon 45 23 00 20, hvis du har behov for hjælp til udarbejdelse af en samejeaftale.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af