Forrige
Næste

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, når du ikke længere er i stand til det selv. Du kan i en fremtidsfuldmagt indsætte en eller flere fuldmægtige til at hjælpe med dine økonomiske og/eller personlige forhold. Du bestemmer selv omfanget af fuldmagten, og hvem du ønsker at indsætte som fuldmægtig.

Med en fremtidsfuldmagt får du selv størst muligt indflydelse på, hvem der skal varetage dine interesser og på hvilken måde – i modsætning til hvis dine nærmeste skal søge et værgemål. Fremtidsfuldmagten skal tinglyses og vedstås for en notar, hvorefter den registreres i Fremtidsfuldmagtsregistret. Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når du på grund af svækket mental tilstand, demens, sygdom eller lignende ikke længere er i stand til at varetage de forhold, som fremtidsfuldmagten dækker.

Som virksomhedsejer er det særligt relevant at overveje oprettelse af en fremtidsfuldmagt, så du sikrer virksomhedens drift, hvis du på et tidspunkt ikke selv kan varetage virksomhedens interesser.

Den, du indsætter som fuldmægtig i en fremtidsfuldmagt, skal altid handle, som du selv ville have gjort det og i din interesse. Du kan angive nærmere retningslinjer for, hvordan du ønsker, at fremtidsfuldmægtigen skal handle, og derfor er fremtidsfuldmagten et oplagt sted til at angive, hvordan du ønsker dine interesser varetaget.

Hvis du er medejer af et selskab, kan du med en fremtidsfuldmagt eksempelvis sikre, at du fortsat kan gøre din stemme gældende på generalforsamlingen. I fremtidsfuldmagten kan du indsætte den fuldmægtig, som du ønsker at overdrage dine stemmerettigheder til. Du kan også i en fremtidsfuldmagt tage stilling til, hvem der skal fortsætte driften af din virksomhed, hvis du ikke længere selv kan gøre det. På den måde sikrer du, at virksomheden drives videre af en person, som du stoler på.

I en fremtidsfuldmagt kan du også bemyndige den fuldmægtige til at træffe bestemmelse om salg af din virksomhed eller ejerandele, f.eks. ved generationsskifte. Hvis du ønsker at bruge din fremtidsfuldmagt til at sikre et generationsskifte af din virksomhed, er det dog vigtigt, at du er opmærksom på, at den, du indsætter som fuldmægtig, ikke kan være den, du ønsker at generationsskifte med – da din fuldmægtige ikke må indgå retshandler med sig selv. Der skal derfor være en anden fuldmægtig, der er indsat i relation til generationsskiftet, hvis et generationsskifte skal gennemføres i henhold til fremtidsfuldmagten.

Du kan kun have én fremtidsfuldmagt, og det er derfor vigtigt, at fremtidsfuldmagten formuleres på en måde, så både dine private og virksomhedens interesser varetages bedst muligt. Det kan f.eks. være ved indsættelse af én fuldmægtig til at varetage dine private forhold og en anden fuldmægtig til at varetage virksomhedens forhold på dine vegne.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at ændre fremtidsfuldmagtens indhold eller at ændre den eller de indsatte fuldmægtige, kan du gøre dette ved at oprette en ny fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. 

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udarbejdelse af fremtidsfuldmagter og rådgivning af virksomhedsejere, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til oprettelse af en fremtidsfuldmagt.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

Når en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft

  En fremtidsfuldmagt er en slags forsikring, man ikke håber kommer i spil. Skal en fremtidsfuldmagt ...»

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke ...»

Generationsskifte

Generationsskifte Generatonsskifte er, når en virksomhed overdrages til den næste i familien, f.eks. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af