Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug af den såkaldte 30%-regel. 30%-reglen er særligt relevant, hvis du kun har arvinger uden for din nærmeste familie, fordi disse arvinger betaler 36,25% i bo- og tillægsboafgift af arven efter dig.

Din nærmeste familie omfatter ægtefælle, børn, børnebørn, forældre, svigerbørn, samlever, frasepareret eller fraskilt ægtefælle og/eller plejebørn. Arvinger uden for denne kreds af personer betaler 15% i boafgift og 25% i tillægsboafgift – i alt 36,25% i bo- og tillægsboafgift. Det gælder f.eks., hvis det er dine søskende eller dine nevøer og/eller niecer, som skal arve dig.

Velgørende organisationer, institutioner, foreninger mv. kan blive afgiftsfritaget, og der betales derfor ikke bo- eller tillægsboafgift af arv, som tilfalder disse organisationer.

Det er SKAT, der træffer afgørelse om, hvilke organisationer, der er fritaget for afgift, og du kan se en oversigt over de afgiftsfritagne organisationer på SKAT’s hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061734.

Ved at gøre brug af 30 %-reglen kan du testere 30% af din formue til en velgørende organisation – mod at organisationen afholder bo- og tillægsboafgiften for dine øvrige arvinger. På den måde minimerer du bo- og tillægsboafgiften mest muligt, og du sikrer dermed, at dine øvrige arvinger modtager en større arv efter dig. Samtidigt kan du vælge at tilgodese et velgørende formål, som du selv vælger.

Fordelene ved 30%-reglen illustreres her

Som regneeksemplet i linket viser, betyder 30%-reglen både, at bo- og tillægsboafgiften minimeres mest muligt, og at arven til dine øvrige arvinger bliver størst mulig. Samtidig bliver en velgørende organisation tilgodeset med penge, som de ellers ikke havde modtaget. Det kan derfor være meget relevant at overveje 30%-reglen, hvis du har arvinger, som ikke er en del af din nærmeste familie.

 ---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i oprettelse af testamente, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende 30%-reglen eller andre muligheder for at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente.

PrivatretsAdvokaterne er en del af Det Gode Testamente

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af