Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug af den såkaldte 30 %-regel. 30 %-reglen er særligt relevant, hvis du kun har arvinger uden for din nærmeste familie, fordi disse arvinger betaler 36,25 % i bo- og tillægsboafgift af arven efter dig.

Din nærmeste familie omfatter ægtefælle, børn, børnebørn, forældre, svigerbørn, samlever, frasepareret eller fraskilt ægtefælle og/eller plejebørn. Arvinger uden for denne kreds af personer betaler 15 % i boafgift og 25 % i tillægsboafgift – i alt 36,25 % i bo- og tillægsboafgift. Det gælder f.eks., hvis det er dine søskende eller dine nevøer og/eller niecer, som skal arve dig.

Velgørende organisationer, institutioner, foreninger mv. kan blive afgiftsfritaget, og der betales derfor ikke bo- eller tillægsboafgift af arv, som tilfalder disse organisationer. Det er SKAT, der træffer afgørelse om, hvilke organisationer, der er fritaget for afgift, og du kan se en oversigt over de afgiftsfritagne organisationer på SKAT’s hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061734.

Ved at gøre brug af 30 %-reglen kan du testere 30 % af din formue til en velgørende organisation – mod at organisationen afholder bo- og tillægsboafgiften for dine øvrige arvinger. På den måde minimerer du bo- og tillægsboafgiften mest muligt, og du sikrer dermed, at dine øvrige arvinger modtager en større arv efter dig. Samtidigt kan du vælge at tilgodese et velgørende formål, som du selv vælger.

Fordelene ved 30 %-reglen illustreres ved nedenstående regneeksempel:

 Billede1

 Billede2

Som regneeksemplet viser, betyder 30 %-reglen både, at bo- og tillægsboafgiften minimeres mest muligt, og at arven til dine øvrige arvinger bliver størst mulig. Samtidig bliver en velgørende organisation tilgodeset med penge, som de ellers ikke havde modtaget. Det kan derfor være meget relevant at overveje 30 %-reglen, hvis du har arvinger, som ikke er en del af din nærmeste familie.

 ---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i oprettelse af testamente, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende 30 %-reglen eller andre muligheder for at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Skifte af et dødsbo

Når en person dør, skal boet efter den afdøde skiftes. Skifte af et dødsbo kan ske på flere forskellige ...»

Skifteret

Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske beløb ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af