Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet      

Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret.

Beløbsgrænserne for 2024 og tidligere år, fremgår nedenfor:

 

Gaveafgifter

Gaver mellem ægtefæller udløser ikke gaveafgift. 

Gaver til børn/børnebørn og samlever udløser gaveafgift på 15% af gavens værdi over det afgiftsfrie beløb. I 2024 udgør beløbet DKK 74.100.

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Børn, stedbørn, børnebørn og oldebørn 

64.300

65.700

67.100

68.700

69.500

71.500

74.100

Samlever (samliv seneste 2 år)

64.300

65.700

67.100

68.700

69.500

71.500

74.100

Svigerbørn

22.500

23.000

23.500

24.000

24.300

25.000

25.900

Boafgift

Ægtefæller betaler ikke bo- eller tillægsboafgift af arv fra den anden ægtefælle.

Børn/børnebørn og samlevere betaler 15% i boafgift af arv der i alt overstiger det afgiftsfrie bundfradrag.

Der er ét bundfradrag pr. dødsbo – hvis afdøde sad i uskiftet bo, skal der beregnes dobbelt bundfradrag. Det er dødsåret, der bestemmer bundfradragets størrelse,

Arvinger, der ikke er omfattet af den boafgiftspligtige kreds, betaler udover boafgift også tillægsboafgift. 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bundfradrag ved boafgift

289.000

295.300

301.900

308.800

312.500

321.700

333.100

Boafgiftsprocent

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Tillægsboafgift

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

 

Skattefritaget eller skattepligtigt dødsbo

Er dødsbo er skattefritaget, hvis boets aktiver og/eller nettoformue ikke overstiger nedenstående beløb pr. skæringsdagen. Hvis boet er skattefritaget, skal der ikke afregnes eller beregnes skat for boperioden.

Er der tale om et dødsbo, hvor afdøde hensad i uskiftet bo, beregnes dobbelt beløb. 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Boets aktiver og nettoformue

2.839.100

2.901.400

2.966.200

3.033.700

3.070.100

3.160.900

3.272.500

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af