Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

 

Gaveafgift

Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem. 

Børn og samlever kan årligt modtaget afgiftsfri gave fra gavegiver indenfor beløbsgrænsen.

Eksempelvis kan et barn i 2023 modtage en gave fra sin far på ialt DKK 71.500. Gaver over dette beløb, skal der betales gaveafgift af, med 15%. 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Børn, stedbørn, børnebørn og oldebørn

 

64.300 kr.

65.700 kr.

67.100 kr.

68.700 kr.

69.500 kr.

71.500 kr.

Samlever (samliv seneste 2 år)

64.300 kr.

65.700 kr.

67.100 kr.

68.700 kr.

69.500 kr.

71.500 kr.

Svigerbørn

22.500 kr.

23.000 kr.

23.500 kr.

24.000 kr.

24.300 kr.

25.000 kr.

 

Boafgift

Ægtefæller betaler ikke bo- eller tillægsboafgift ar arv.

Børn og samlever betaler 15% i boafgift af arv, efter bundradrag. Der gives ét bundfradrag pr. dødsbo. Hvis der er tale om et dødsbo, hvor afdøde sad i uskiftet bo, beregnes dobbelt bundfradrag, da der er tale om to dødsboer.

Arvinger, der ikke er omfattet af den boafgiftspligtige kreds, betaler udover boafgift også tillægsboafgift. 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bundfradrag ved boafgift

289.000 kr.

295.300 kr.

301.900 kr.

308.800 kr.

312.500 kr.

321.700 kr.

Boafgiftsprocent

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Tillægsboafgift

25%

25%

25%

25%

25%

25%

 

Skattefritaget eller skattepligtigt dødsbo

Er dødsbo er skattefritaget, hvis boets aktiver og nettoformue ikke overstiger nedenstående beløb pr. skæringsdagen. 

Hvis der er tale om et dødsbo, hvor afdøde sad i uskiftet bo gælder dobbelt beløb, da der er tale om to dødsboer. 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Boets aktiver og nettoformue

2.839.100 kr.

2.901.400 kr.

2.966.200 kr.

3.033.700 kr.

3.070.100 kr.

3.160.900 kr.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af