Forrige
Næste

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat

Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst et skadesløsbrev eller ejerpantebrev, der står til sikkerhed for kommunens lån til ejerne ved indefrossen grundskyld eller ejendomsskatter.

Sådanne panthæftelser vedrører ejendommens tinglyste ejere, og forfalder til betaling ved ejerskifte.

Ved delvist ejerskifte – f.eks. i forbindelse med et ægtefælleskifte, hvor den ene ægtefælle køber den anden ægtefælle ud af ejendommen som led i bodelingen, sker der også et ejerskifte – og når skødet er endeligt tinglyst, forfalder den del af lånet, som relaterer sig til den ”sælgende” ægtefælle.

Kommunen vil i forbindelse med skødets endelige tinglysning derefter kontakte den sælgende ægtefælle med opkrævning på dennes andel.

Dette er naturligvis et punkt, som ægtefællerne skal være opmærksomme på i forbindelse med bodelingen.

Det allerede tinglyste skadesløsbrev eller ejerpantebrev overgår herefter til at stå i den blivende ægtefællens navn herefter.

Hvis ejendommen imidlertid overdrages i et eksisterende ægteskab eller inden ægteskabet er ophørt, vil der i henhold til lov om lån til betaling af kommunale ejendomsbidrag m.v. ikke ske et reelt ejerskifte, og den overdragende/sælgende ægtefælles andel, vil ikke forfalde ved tinglysning af ejerskiftet.

Det er derfor vigtigt at holde sig dette for øje – både i en bodeling, men også ved f.eks. en gaveoverdragelse, fra den ene ægtefælle til den anden.

Derudover har det stor betydning for beregning af tinglysningsafgiften, hvornår et ejerskifte sker. Sker ejerskiftet i forbindelse med et ægtefælleskifte, vil en registrering af separations- /skilsmissebevillingen eller dommen medfører en reduktion af tinglysningsafgiften, således at der alene skal betales grundgebyret på DKK 1.850 (2024-niveau).

 

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne hjælper vi mange klienter trygt igennem et ægtefælleskifte, så du kan koncentrere dig om at komme godt videre. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for juridisk bistand under et ægtefælleskifte, uanset om det er i forbindelse med en separation eller skilsmisse.

Vi kan kontaktes på tlf. 45 23 00 20 eller pr. mail advokat@privatretsadvokaterne.dk.

Vi afregner efter anvendt tid med almindelig timesats.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af