Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også rådigheden over afdødes værdier og gæld. 

Er der en fast ejendom i fællesboet og tilhørte ejendommen helt eller delvist afdøde, skulle den efterlevende ægtefælle have skifteretsattesten tinglyst på ejendommen som dokumentation for, at ægtefællen nu kunne råde over ejendommen, f.eks. ved et senere salg. 

Tinglysningsretten har nu via digitalisering af processen i højere grad end tidligere forenklet denne proces for den efterlevende ægtefælle i et uskiftet bo.

Dødsfaldet er indtil nu blevet registreret automatisk i tingbogen med som "boet efter afdøde..."  - hvordan boet er blevet behandlet eller udlagt til uskiftet bo, har dog ikke fremgået. 

Efter Tinglysningsrettens opdatering skal den efterlevende ægtefælle ved salg af ejendommen til en ikke arving, i forbindelse med tinglysning af skødet blot vælge en specifik erklæring (A97), som oplyser, at den efterlevende ægtefælle har fået adkomst til ejendommen og at ejendommen samtidig sælges videre til en ikke arving. 

Uskiftet bo

Hvis du som efterlevende ægtefælle har mistet din ægtefælle og overvejer om du skal sidde i uskiftet bo og/eller ønsker at sælge ejendommen i det uskiftede bo, er du velkommen til at kontakte os. 

Beslutningen om uskiftet bo eller om boet skal skiftes kan være vanskelig at træffe og det er desværre vores oplevelse, at mange ægtefæller ikke har overvejet eller er bekendte med konsekvenserne ved et uskiftet bo. 

Står du overfor beslutningen om du skal have boet udleveret til uskiftet bo, eller ønsker du og din ægtefælle at et overblik over mulighederne og konsekvenserne omkring et uskiftet bo eventuelt ved oprettelse af et testamente, står vi hos PrivatretsAdvokaterne klar til at hjælpe dig/jer videre. 

Derudover kan vi naturligvis også hjælpe med den håndtering af det uskiftede bo og dialogen med skifteretten. 

---oooOooo---

Du er velkommen til at give os et kald på tlf. 45230020 eller kontakte os pr. mail advokat@privatretsadvokaterne.dk  

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af