Forrige
Næste

Mortifikation og indrykningsfrist i Statstidende i 2023


En sag om mortifikation tager lang tid, og der er visse frister man skal være opmærksom på, for at processen ikke bliver længere.

Mortifikationssager skal offentliggøres i Statstidende, og selv om sagerne kan anlægges hele året, offentliggøres mortifikationer kun fire gang om året.

Indrykningsfristerne hos Statstidende for 2023 er nu offentliggjorte og fremgår nedenfor.

Indrykningsfrist for offentliggørelse den 3. januar 2023, er den 16. december 2022 kl. 12.00

Indrykningsfrist for offentliggørelse den 1. april 2023, er den 17. marts 2023 kl. 12.00

Indrykningsfrist for offentliggørelse den 1. juli 2023, er den 16. juni 2023 kl. 12.00, og

Indrykningsfrist for offentliggørelse den 3. oktober 2023, er den 22. september 2023 kl. 12.00.

 

Inden der kan indrykkes en bekendtgørelse om mortifikationssagen i Statstidende, skal sagen være anlagt ved retten og retten skal have godkendt indrykningen.

Har du derfor et gammelt ejerpantebrev, der skal mortificeres, så kan det godt betale sig at komme hurtigt i gang med sagen, så fristen for indrykning kan overholdes.

Du kan læse meget mere om mortifikationsprocessen her.

---oooOooo---

Står overfor en mortifikationssag eller skal du have hjælp til at få slettet et gammelt ejerpantebrev /pantebrev i din ejendom, er du velkommen til at kontakte os hos PrivatretsAdvokaterne. Mortifikation af ejerpantebrev afregnes sædvanligvis efter fast takst med DKK 10.000 inkl. moms.

Vi kan kontaktes på tlf. 45 23 00 20

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Mortifikation og indrykningsfrist i Statstidende i 2023

En sag om mortifikation tager lang tid, og der er visse frister man skal være opmærksom på, for at processen ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af