Fuldstændigt særeje

Fuldstændigt særeje betyder, at ægtefællers respektive formuer ikke indgår i delingsformuen og dermed ikke deles ved separation, skilsmisse eller død.

Man kan ved ægtepagt aftale, at hele eller dele af formuen, herunder specifikke genstande, skal være fuldstændigt særeje.

Ved fuldstændigt særeje udtager hver ægtefælle egne aktiver og passiver i forbindelse med skifte ved ægteskabets ophør. Der er ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo med særejemidler.

Tredjemand kan have bestemt, at arv eller gave skal tilhøre en af ægtefællerne som fuldstændigt særeje.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ...»

Hvad må man aftale i en ægtepagt?

Hos PrivatretsAdvokaterne får vi af og til henvendelser, der drejer sig om, om man kan stille betingelser ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Ægtepagt

Ægtepagt En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller om, hvilken formueordning de ønsker i ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af