Forrige
Næste

Hvilke typer af særeje kan man vælge?

Særeje kan oprettes ved ægtepagt, bestemmes i et gavebrev eller en arv kan være bestemt som modtagerens særeje. 

Der findes forskellige former for særeje.

Den mest anvendte type er kombinationssæreje, hvor det aftales, at der skal være skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for den længstlevende, uanset hvem denne måtte være. Herved sikrer man længstlevende ægtefælle mest muligt. Denne form for kombinationssæreje kaldes også ægtefællebegunstigende kombinationssæreje.

Skilsmissesæreje

Et skilsmissesæreje er, hvor begge ægtefæller hver især beholder egen formue ved separation eller skilsmisse.

Såfremt en ægtefælle skulle gå bort, bliver dennes skilsmissesæreje til delingsformue og vil herefter indgå i fællesboet. Længstlevende vil kunne sidde i uskiftet bo med afdødes skilsmissesæreje. Længstlevende vil ligeledes have ret til boslod på halvdelen af førstafdødes skilsmissesæreje, hvis boet efter afdøde skiftes i længstlevendes levende live. Dette vil også være gældende, hvis et uskiftet bo først skiftes den dag, længstlevende går bort. 

Længstlevendes skilsmissesæreje vil blive til delingsformue ved førstafdødes død og herefter indgå i fællesboet. Fællesboet vil herefter både bestå af førstafdødes og længstlevendes formue. 

Fuldstændigt særeje

Et fuldstændigt særeje er, hvor begge ægtefæller hver især beholder egen formue ved separation, skilsmisse eller død.

Førstafdødes fuldstændige særeje skal ikke indgå i fællesboet, men skal gøres op for sig selv. Dvs. at arven efter førstafdøde udredes straks, og længstlevende vil ikke kunne sidde i uskiftet bo med afdødes særeje. Længstlevende kommer til at arve efter førstafdøde, men har ikke ret til boslod af førstafdødes særeje. Førstafdødes børn skal ligeledes arve. 

Længstlevendes formue forbliver dennes særeje og berøres ikke af førstafdødes død.

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje er en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje, som kan tilpasses ægtefællernes forhold.

Et kombinationssæreje med skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for den længstlevende, uanset hvem denne måtte være, betyder, at  ægtefællerne hver især beholder egen formue ved separation eller skilsmisse, men hvor den længstlevende ægtefælles sikres ved førstafdødes død.

Ved førstafdødes død vil længstlevende kunne udtage eget særeje, hvorimod førstafdødes særeje bliver til delingsformue og kommer til at indgå i fællesboet. Længstlevende kan sidde i uskiftet bo med førstafdødes særeje, som er blevet til delingsformue. Såfremt længstlevende vælger at skifte straks efter førstafdødes død, har længstlevende ligeledes ret til boslod af førstafdødes særeje.

Denne form sikrer længstlevende bedst muligt. Er der tillige oprettet testamente, som begunstiger længstlevende mest muligt, så vil længstlevende kunne udtage i alt 31/32 af ægtefællernes samlede formue. Herved begrænses arven til evt. børn.

Brøkdelssæreje

Et brøkdelssæreje er, hvor en brøkdel af en ægtefælles formue gøres til særeje, hvorimod resten skal være delingsformue. Brøkdelssæreje kan kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Sumsæreje og sumdeling

Et sumsæreje er, hvor man gør en særlig sum af en ægtefælles formue til særeje. Sumdeling er, hvor man gør en særlig sum af en ægtefælles formue til delingsformue, hvorimod resten skal være særeje. Sumsæreje kan kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Tidsbegrænset særeje

Endelig kan man tidsbegrænse et særeje. Der kan være mange årsager til, at man ønsker at tidsbegrænse et særeje. Et tidsbegrænset særeje er, hvor en ægtefælles formue gøres til særeje i en tidsbegrænset periode, f.eks. 20 år, hvorefter dette skal bortfalde. Tidsbegrænset særeje kan kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. 

Aftrapningssæreje

I tilknytning til et tidsbegrænset særeje, er det muligt at aftale et aftrapningssæreje, hvor særejet gennem tiden aftrappes med en bestemt brøkdel/procentdel eller et bestemt beløb. Et aftrapningssæreje kan kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. 

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret og ægtepagter, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til oprettelse af en ægtepagt eller andre generelle spørgsmål om indgåelse af ægteskab.

Vi afregner efter anvendt tid med almindelig timesats.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af