Forrige
Næste

Hvad må man aftale i en ægtepagt?

Hos PrivatretsAdvokaterne får vi af og til henvendelser, der drejer sig om, om man kan stille betingelser op for, hvornår en ægtepagt skal gælde ved separation eller skilsmisse. Det kan f.eks. være, at et kommende ægtepar ønsker at lave en ægtepagt, hvor hele eller dele af deres formuer bliver særeje – men samtidigt ønsker at aftale, at hvis de skulle blive separeret eller skilt pga. den enes utroskab, skal denne ægtefælles særeje være delingsformue. På den måde ønsker de, at den anden ægtefælle har ret til halvdelen af det, der ellers ville være særeje. Den ægtefælle, der er utro, skal altså ”straffes” ved separationen eller skilsmissen.

Det er imidlertid ikke alt, man kan aftale ved ægtepagt – og man kan ikke gyldigt indsætte en utroskabsklausul i en ægtepagt.

En ægtepagt er en forhåndsaftale om deling af ægtefællernes formuer ved separation/skilsmisse eller død. For at være gyldig skal en ægtepagt underskrives af begge ægtefæller og tinglyses i Personbogen. Det følger af ægtefælleloven, hvad der gyldigt kan aftales om særeje.

Ved ægtepagt kan det aftales, at en ægtefælle beholder egen formue ved separation/skilsmisse, mens formuen deles ved død (skilsmissesæreje).

Der kan også laves en ægtepagt om, at hver ægtefælle beholder egen formue, uanset om delingen finder sted som følge af separation/skilsmisse eller død (fuldstændigt særeje).

Endeligt kan der laves en ægtepagt, hvorefter det fuldstændige særeje kun gælder, hvis en bestemt ægtefælle dør først, eller at det fuldstændige særeje kun gælder førstafdøde eller længstlevende ægtefælles skilsmissesæreje (kombinationssæreje).

Uanset om ægtepagten vedrører skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje, kan omfanget af særejet begrænses på flere måder. Særejet kan begrænses til alene at angå et eller flere aktiver (genstandssæreje), eller en del af ægtefællens formue alt efter hvordan eller hvornår formuen er erhvervet, f.eks. ved arv eller gave (erhvervelsessæreje). Særejet kan desuden begrænses til alene at angå en brøkdel eller procentdel af ægtefællens formue eller et bestemt aktiv (brøkdelssæreje), eller til alene at angå et bestemt beløb eller et bestemt beløb af værdien af et eller flere aktiver (sumsæreje).

En ægtepagt kan indeholde bestemmelser om tidsbegrænsning eller aftrapning af særejet. Tidsbegrænsning betyder, at særejet ophører efter f.eks. 10 års ægteskab. Ved aftrapning af særejet nedskrives særejet med et bestemt tidsinterval med en bestemt andel. Det skal fremgå tydeligt af ægtepagten, hvis der indgås en sådan aftale.

Som udgangspunkt kan hver ægtefælle beholde egne rimelige pensionsordninger i tilfælde af separation eller skilsmisse. Man kan imidlertid lave en ægtepagt om, at alle pensionsordninger skal deles ved separation eller skilsmisse.

Hvis en ægtefælle ved arv eller gave har modtaget formue som særeje, kan der indgås en ægtepagt om, at formuen skal være en anden type særeje eller delingsformue – medmindre tredjemand har bestemt, at ægtefællen ikke selv kan ændre på særejet.

Der kan ikke opstilles yderligere betingelser for særejets indtræden, end de nævnte ovenfor.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret og ægtepagter, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende oprettelse af en ægtepagt eller andre generelle spørgsmål om indgåelse af ægteskab.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Ægtepagt

Ægtepagt En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller om, hvilken formueordning de ønsker i ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Skifterettens afgørelse om rettens egen kompetence kunne kæres efter de almindelige regler i retsplejeloven

HØJESTERETS KENDELSEafsagt torsdag den 8. august 2019 Sag 219/2018A(advokat Rasmus Mangor Andersen)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af