Kontaktperson

I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, der er ansvarlig for løbende kontakt med skifteretten, offentlige myndigheder og som udefra kommende kreditorer m.fl. kan kontakte, hvis de ønsker oplysninger omkring boet. 

Kontaktpersonen er også den person, der fremgår af Statstidende ved indrykning af proklama

Kontaktpersonen kan være en af arvingerne, men kan også være en advokat, som arvingerne vælger.    

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af