Kontaktperson

I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, der er ansvarlig for løbende kontakt med skifteretten, offentlige myndigheder og som udefra kommende kreditorer m.fl. kan kontakte, hvis de ønsker oplysninger omkring boet. 

Kontaktpersonen er også den person, der fremgår af Statstidende ved indrykning af proklama

Kontaktpersonen kan være en af arvingerne, men kan også være en advokat, som arvingerne vælger.    

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan årligt ...»

Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter. Den nye skifteportal er en ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af