Forrige
Næste

Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ejer alt som delingsformue. Delingsformuen skal værdimæssigt ligedeles mellem ægtefællerne i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

Ved en ægtepagt kan man som ægtefæller bestemme, at der skal gælde en anden formueordning i ægteskabet. Hvis man har ønsker til, at der skal være særeje i ægteskabet, dvs. dele af eller hele af formuen som ikke værdimæssigt ligedeles i tilfælde af separation, skilsmisse eller død, skal man oprette en ægtepagt.

Man kan oprette en ægtepagt i forbindelse med et forestående bryllup eller under ægteskabet.

Ved oprettelse af en ægtepagt bør hver ægtefælle få selvstændig rådgivning fra egen advokat. Ofte vil det, der er bedst for den ene ægtefælle, ikke nødvendigvis være bedst for den anden ægtefælle, når ægtepagten skal bringes i anvendelse ved separation, skilsmisse eller død. Der er desuden grænser for, hvad man gyldigt kan aftale i en ægtepagt efter dansk lovgivning.

Det anbefales derfor, at hver ægtefælle har sin egen juridiske rådgiver, så ægtefællerne kan nå frem til en formulering af ægtepagten, som er tilfredsstillende for begge ægtefæller.

Når begge ægtefæller er enige i indholdet af ægtepagten, skal ægtepagten underskrives elektronisk og tinglyses i Personbogen.

Ægtepagten skal oprettes på Tinglysningens hjemmeside. Begge ægtefæller skal herefter underskrive ægtepagten med NemID.

Når begge ægtefæller har underskrevet ægtepagten, kan ægtepagten anmeldes til tinglysning mod et tinglysningsgebyr på DKK 1.750 (2021). Tinglysningen vil herefter sende et tinglysningssvar med besked om, hvorvidt ægtepagten er tinglyst.

Først når ægtepagten er tinglyst, er den gældende.

Ægtefællerne kan altid selv tilgå ægtepagten ved at logge ind på Tinglysningens hjemmeside med NemID.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret og ægtepagter, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til oprettelse af en ægtepagt eller andre generelle spørgsmål om indgåelse af ægteskab.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Separation eller skilsmisse

Hvis du har taget beslutningen om, at du ikke længere ønsker at være i dit ægteskab, er der to muligheder ...»

Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af