Ugifte samlevende

Ugifte samlevende

Børnetestamente

Børnetestamente

Hvem arver?

Hvem arver?

Livsforsikring og pension ved død

Livsforsikring og pension ved død

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Hvem skal have pensionen udbetalt, når du dør?

I de fleste pensioner og livsforsikringer er det den nærmeste pårørende, der får en afdød persons pension eller livsforsikring udbetalt.

Nærmeste pårørende bliver af mange opfattet som den efterlevende ægtefælle og dernæst afdødes livsarvinger, børn eller børnebørn.

Men hvis den afdøde har haft en samlever i mere end 2 år op til dødsfaldet, tilfalder pensionen og livsforsikringen samleveren, uanset at den afdøde også efterlader sig børn. Et faktum mange desværre ikke er bekendte med, og som kan have store økonomiske konsekvenser, da vi i dag ofte har en stor del af vores opsparing liggende som pensions- og livsforsikringsopsparinger.

Hvis man derfor har et ønske om, at en pension eller livsforsikring ikke skal udbetales til samleveren, men skal tilfalde f.eks. ens børn eller børnebørn, er det vigtigt, at man giver pensions- og forsikringsselskabet skriftlig besked herom.

Med en begunstigelsesindsættelse har du således mulighed for at vælge, at f.eks. dine børn skal have pensions- og livsforsikringen udbetalt i stedet for din samlever.

Hvis du har spørgsmål til begunstigelsesindsættelserne, er du velkommen til at kontakte os for en uformel telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Thea Rosleff

Advokatfuldmægtig

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arver din samlever, hvis du dør?

Hvis du og din partner ikke er gift og I ikke har tilgodeset hinanden i et testamente, vil I ikke arve ...»

Hvem skal have pensionen udbetalt, når du dør?

I de fleste pensioner og livsforsikringer er det den nærmeste pårørende, der får en afdød persons pension ...»

a conto

A conto  Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

Vidnetestamente

Vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to uvildige vidner. Vidnerne bekræfter ved egen ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af