Ugifte samlevende

Ugifte samlevende

Børnetestamente

Børnetestamente

Hvem arver?

Hvem arver?

Livsforsikring og pension ved død

Livsforsikring og pension ved død

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Hvem skal have pensionen udbetalt, når du dør?

I de fleste pensioner og livsforsikringer er det den nærmeste pårørende, der får en afdød persons pension eller livsforsikring udbetalt.

Nærmeste pårørende bliver af mange opfattet som den efterlevende ægtefælle og dernæst afdødes livsarvinger, børn eller børnebørn.

Men hvis den afdøde har haft en samlever i mere end 2 år op til dødsfaldet, tilfalder pensionen og livsforsikringen samleveren, uanset at den afdøde også efterlader sig børn. Et faktum mange desværre ikke er bekendte med, og som kan have store økonomiske konsekvenser, da vi i dag ofte har en stor del af vores opsparing liggende som pensions- og livsforsikringsopsparinger.

Hvis man derfor har et ønske om, at en pension eller livsforsikring ikke skal udbetales til samleveren, men skal tilfalde f.eks. ens børn eller børnebørn, er det vigtigt, at man giver pensions- og forsikringsselskabet skriftlig besked herom.

Med en begunstigelsesindsættelse har du således mulighed for at vælge, at f.eks. dine børn skal have pensions- og livsforsikringen udbetalt i stedet for din samlever.

Hvis du har spørgsmål til begunstigelsesindsættelserne, er du velkommen til at kontakte os for en uformel telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arv og boafgift som samlevende

Som samlevende arver man ikke hinanden automatisk. Det vil sige, at det kræver oprettelse af et testamente, ...»

Hvad er vigtigt at huske som samlevende?

Flere og flere par vælger at leve sammen uden at blive gift. Mange par har samtidigt den opfattelse, ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af