Ugifte samlevende

Ugifte samlevende

Børnetestamente

Børnetestamente

Hvem arver?

Hvem arver?

Livsforsikring og pension ved død

Livsforsikring og pension ved død

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Hvem skal have pensionen udbetalt, når du dør?

I de fleste pensioner og livsforsikringer er det den nærmeste pårørende, der får en afdød persons pension eller livsforsikring udbetalt.

Nærmeste pårørende bliver af mange opfattet som den efterlevende ægtefælle og dernæst afdødes livsarvinger, børn eller børnebørn.

Men hvis den afdøde har haft en samlever i mere end 2 år op til dødsfaldet, tilfalder pensionen og livsforsikringen samleveren, uanset at den afdøde også efterlader sig børn. Et faktum mange desværre ikke er bekendte med, og som kan have store økonomiske konsekvenser, da vi i dag ofte har en stor del af vores opsparing liggende som pensions- og livsforsikringsopsparinger.

Hvis man derfor har et ønske om, at en pension eller livsforsikring ikke skal udbetales til samleveren, men skal tilfalde f.eks. ens børn eller børnebørn, er det vigtigt, at man giver pensions- og forsikringsselskabet skriftlig besked herom.

Med en begunstigelsesindsættelse har du således mulighed for at vælge, at f.eks. dine børn skal have pensions- og livsforsikringen udbetalt i stedet for din samlever.

Hvis du har spørgsmål til begunstigelsesindsættelserne, er du velkommen til at kontakte os for en uformel telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvem skal have pensionen udbetalt, når du dør?

I de fleste pensioner og livsforsikringer er det den nærmeste pårørende, der får en afdød persons pension ...»

Uskiftet bo - hvorfor og hvorfor ikke den bedste løsning

Mange ægtepar har den klare opfattelse, at når den første af dem dør, skal den anden sidde i uskiftet ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af