Ugifte samlevende

Ugifte samlevende

Børnetestamente

Børnetestamente

Hvem arver?

Hvem arver?

Livsforsikring og pension ved død

Livsforsikring og pension ved død

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Hvem skal have pensionen udbetalt, når du dør?

I de fleste pensioner og livsforsikringer er det den nærmeste pårørende, der får en afdød persons pension eller livsforsikring udbetalt.

Nærmeste pårørende bliver af mange opfattet som den efterlevende ægtefælle og dernæst afdødes livsarvinger, børn eller børnebørn.

Men hvis den afdøde har haft en samlever i mere end 2 år op til dødsfaldet, tilfalder pensionen og livsforsikringen samleveren, uanset at den afdøde også efterlader sig børn. Et faktum mange desværre ikke er bekendte med, og som kan have store økonomiske konsekvenser, da vi i dag ofte har en stor del af vores opsparing liggende som pensions- og livsforsikringsopsparinger.

Hvis man derfor har et ønske om, at en pension eller livsforsikring ikke skal udbetales til samleveren, men skal tilfalde f.eks. ens børn eller børnebørn, er det vigtigt, at man giver pensions- og forsikringsselskabet skriftlig besked herom.

Med en begunstigelsesindsættelse har du således mulighed for at vælge, at f.eks. dine børn skal have pensions- og livsforsikringen udbetalt i stedet for din samlever.

Hvis du har spørgsmål til begunstigelsesindsættelserne, er du velkommen til at kontakte os for en uformel telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skifteværge

Når en umyndig person bliver arving i et dødsbo, skal personen have en værge til at varetage sine interesser ...»

Hvem skal have pensionen udbetalt, når du dør?

I de fleste pensioner og livsforsikringer er det den nærmeste pårørende, der får en afdød persons pension ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Behandling af bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 ABogC(advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af