Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Læs mere
Typer af særeje

Typer af særeje

Læs mere
Mortifikation af ejerpantebreve

Mortifikation af ejerpantebreve

Læs mere
Ejendomshandler

Ejendomshandler

Læs mere
Forrige
Næste

Hvad med din pension og livsforsikring, når du dør?

Hvem skal have din pension eller livsforsikring udbetalt, når du dør?

Pensions- og forsikringssummer udgør i dag ofte en større del af de summer, der kommer til udbetaling til vores efterladte, når vi dør.

Men hvem får pengene udbetalt, og er det den rigtige, pengene går til?

Hvem der modtager udbetalingen afhænger af om og i givet fald hvem, du har indsat som begunstiget i policen/pensionen.

Har du ikke aktivt indsat nogen som begunstiget i policen, vil forsikringssummen blive udbetalt til din nærmeste pårørende.

”Nærmeste pårørende” er et juridisk begreb, som er reguleret i henholdsvis Forsikringsaftale- og Pensionsopsparingsloven og er følgende, i prioriteret rækkefølge:

- Ægtefælle eller registreret partner,

- Samlever, hvis man bor sammen og har/venter/har haft barn sammen, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.

- Livsarvinger (børn, børnebørn),

- Arvinger i henhold til testamente,

- Arvinger ifølge arvelovens regler: forældre, søskende, søskendebørn, bedsteforældre, onkler og tanter.

Er du gift, får din ægtefælle udbetalt pensions- eller forsikringssummen. Er du derimod ikke gift, men lever i et ugift samlivsforhold, skal du være opmærksom på, at din samlever – hvis ovenstående betingelser er opfyldt – går forud for dine børn.

Ønsker du derimod, at en forsikrings- eller pensionssum skal blive udbetalt til dine børn og ikke din samlever, skal du aktivt ændre begunstigelsesindsættelsen.

 

Der findes desværre mange situationer, hvor en pensions- eller forsikringssum udbetaling giver anledning til konflikter. Fortolkningen af nærmeste pårørende kan, særligt hvor der ikke er taget aktivt stilling, give anledning til debat.

Efterlader en afdød person sig hverken ægtefælle, samlever, børn eller testamente, bliver forsikringssummen udbetalt til forældrene i lige deling. Dette har tidligere givet anledning til domstolsprøvelse. I den konkrete sag, var afdøde en yngre mand, der siden fødslen ikke havde haft kontakt med sin far og udelukkende var vokset op hos sin mor. Da den unge mand døde, havde han ikke oprettet testamente og efterlod sig heller ikke børn, ægtefælle eller samlever. Faren gjorde herefter krav på halvdelen af livsforsikringssummen. Moren gjorde gældende, at idet afdøde ikke havde haft nogen kontakt med faren, kunne han ikke antages at være omfattet af begrebet ”Nærmeste pårørende”. Sagen måtte gå helt til Højesteret, som i den konkrete sag slog fast, at idet der overhovedet ikke havde været nogen kontakt mellem den afdøde mand og faren, kunne faren ud fra en fortolkning ikke anses for at være omfattet af betegnelsen ”Nærmeste pårørende”.

Tag stilling

Uanset hvem du ønsker skal have din pensions- og forsikringssummer udbetalt, skal du overveje, om der er behov for, at du gør noget aktivt. Hvis du ønsker at bestemme, hvem der skal stå som begunstiget, skal du kontakte dit pensions- eller forsikringsselskab og få ændret, hvem der står som begunstiget. Husk også, at hvis du har indsat din ægtefælle ved navn i begunstigelsen, arver ægtefællen som udgangspunkt stadig summen, hvis I er skilt, med mindre du sletter begunstigelsen.

 oooOooo

Hos PrivatretsAdvokaterne vejleder og rådgiver vi omkring de familie- og arveretlige aspekter, du kan komme til at stå overfor i livet. Vi hjælper dig med arveplanlægningen og udarbejdelse af testamenter. Du er velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af din situation og muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Vi afregner som udgangspunkt efter anvendt tid til en 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad skal der ske med en profil på sociale medier, når man er død?

Hvad skal der ske med dine sociale profiler og elektroniske abonnementer, når du dør? De fleste af os ...»

Adoptivbørns arveret

Et adoptivbarn har ifølge arvelovens regler og som udgangspunkt samme ret til at arve som andre livsarvinger, ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Adoption

ADOPTION Slægtsskab, som etableres ved adoptionsbevilling. ...»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af