Hvordan skal boet skiftes?

Når en person dør, skal afdødes formue opgøres. Såfremt formuen er positiv, skal der ske en udlodning af arven til de personer, der er berettiget hertil.

Derudover er der de mere praktiske beslutninger, der skal tages stilling til, såsom hvem der skal tage sig af begravelsen, hvad der skal der ske med afdødes værdier, hvem der skal arve m.v.

Det er som regel bedemanden, der anmelder dødsfaldet til skifteretten og folkeregisteret/kirkekontoret. Skifteretten orienterer herefter SKAT.

Hvis afdøde efterlader sig nærmeste pårørende eller familie, er det typisk en eller flere af disse, der tager hånd om planlægning af begravelsen. Har afdøde ingen familie eller pårørende, der kan tage hånd om begravelsen, forestår kommunen denne del.

Indtil skifteretten har besluttet, hvordan boet skal håndteres, må familie og/eller arvinger ikke disponere over afdødes ting, dvs. man må ikke betale afdødes regninger, afhænde afdødes ting, eller begynde at dele afdødes ting. Hvis afdødes bolig skal ryddes, inden boet er udlagt, er det de pårørendes pligt at sørge for, at afdødes værdier opbevares på en betryggende måde.

Et dødsbo kan afvikles på forskellige måder afhængig af hvilke økonomiske, faktuelle og praktiske forhold, der gør sig gældende i boet.

Når skifteretten har besluttet, hvordan et dødsbo skal behandles, udstedes en skifteretsattest, som er det officielle bevis og dokument for, at den/de pågældende kan råde over boets aktiver og passiver.

Boet kan behandles ved enten boudlæg eller ægtefælleudlæg, hvis formuen er af mindre værdi. Efterlader afdøde sig en ægtefælle, og er der fælles børn, kan den efterlevende ægtefælle vælge at udskyde skiftet og sidde i uskiftet bo. Boet kan behandles ved privat skifte eller forenklet privat skifte, såfremt nærmere betingelser er opfyldte. Endelig kan boet behandles som et bobestyrerbo.

Du kan læse mere på Domstolenes hjemmeside her.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i arv og dødsbobehandling, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende skifteform og andre generelle spørgsmål om behandling af dødsboer.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Thea Rosleff

Advokatfuldmægtig

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad skal man være særligt opmærksom på ved et privat skifte?

Når arvinger vælger selv at stå for skifte af et dødsbo, kaldes det et privat skifte. For at få udleveret ...»

Ny retsafgiftslov - hvad betyder det for dig?

Den 1. oktober 2021 træder en ny retsafgiftslov i kraft. Retsafgifter betales til domstolene, når domstolene ...»

Uskiftet bo

Uskiftet bo Uskiftet bo betyder, at et dødsbo overlades til den efterlevende ægtefælle uden at skifte ...»

Formueoversigt

Formueoversigt Hvis en efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, skal der til Skifteretten ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af